lidských. Možná je na čase si položit otázku, z jakého důvodu nejsme vzděláváni a vedeni k uplatňování našich práv nejen v rámci školského systému?