Nový průlomový objev byl učiněn o jednom z nejzákladnějších zdrojů. Vědci právě objevili cosi, co nazvali „Objevem milénia“ a velkým objevem přetvářejícím lidské představy. (Foto:

Vědci z Německa nyní věří, že voda má paměť, což znamená, že to, na co se dosud pohlíželo jako na obyčejnou komoditu, se teď bedlivě zkoumá, aby se dospělo k vědeckým objevům odhalujícím ohromující pravdu.

Vědcům se při zkoumání jednotlivých kapek vody pod neuvěřitelně obrovským zvětšením podařilo spatřit, že každá kapička vody má svůj vlastní individuální mikroskopický vzor, kdy každý je rozlišitelný od jiného a má svou unikátní krásu.

Vědecký experiment se prováděl, když skupina studentů byla vybídnuta, aby si každý vzal jednu kapku vody ze stejné nádržky vody, všichni současně. Důkladným přezkoumáním jednotlivých kapiček, bylo zjištěno, že každá vytváří jiné obrazce.