Evropský soudní dvůr dnes vydal přelomový rozsudek v oblasti pracovního práva, který může zásadně ovlivnit i český pracovní trh. (Foto JB)

Podle tohoto rozsudku musí zaměstnavatelé přesně zaznamenat délku pracovní doby i u profesí, u nichž se tento údaj vůbec nezaznamenává.

Opatření má pomoci zaměstnancům k tomu, aby zaměstnavatel dodržoval jejich právo na odměnu za přesčasové hodiny a zejména na odpočinek.

To znamená, že každý zaměstnanec by měl pracovat maximálně 48 týdně s tím, že každý den musí 11 hodin, včetně noci, odpočívat.

„Soudní dvůr konstatuje, že bez měření skutečné pracovní doby nelze spolehlivě určit počet hodin přesčasů ani časový rozvrh pracovní doby,“ napsal například německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Zdroj: info.cz