Většina Němců věří, že přijatí migranti v dlouhodobé perspektivě zemi kulturně obohatí. O tom informuje portál Welt.de.

Spokojenost se společností, která zažívá vlnu imigrace, vyjadřuje stejný počet lidí, jako v roce 2015. Ukazatel zůstává stabilní.

Jen u německých obyvatel, kteří nemají „migrační pozadí" se nálada zhoršila, ale minimálně, říká portál.

Z 65,4 bodů v roce 2015 na 63,8 v roce 2017/2018. „Integrační klima" se vyhodnocuje na stupnici od 0 (velmi negativní) do 100 (velmi pozitivní).

Nejvíce pesimisticky vidí vývoj okolo migrace lidi, kteří nepřicházejí do kontaktu s jinými kulturami.

S větou „Přijatí uprchlíci Německo z dlouhodobého hlediska obohatí" souhlasilo 71,5 procent Němců bez migračního pozadí, píše Welt.

60 % původních Němců je proto, aby země uprchlíky nadále přijímala, i kdyby mělo být Německo jedinou přijímací zemí.

Zdroj:  welt.de