Sachs poznamenává, že vědci, kteří odmítli teorii o úniku z laboratoře, tak učinili „ještě předtím, než vůbec provedli nějaký výzkum“, a dodává, že „vytvářejí narativ. A popírají alternativní hypotézu, aniž by se jí blíže zabývali“. (Foto: Flickr)

Sachs poukazuje na výzkum „zisku funkce“ a genetické markery nalezené v koronaviru SARS-Cov-2, které naznačují, že byl zmanipulován tak, aby byl smrtelnější.

„Zajímavé a znepokojující, mohu-li to tak říci, je, že výzkum, který probíhal velmi aktivně a byl podporován, spočíval ve vložení furinových štěpných míst do virů podobných SARS, aby se zjistilo, co se stane. Ups!“ Sachs uvádí.

„Nehledí na to,“ říká Sachs o vědcích, kteří únik z laboratoře odmítají, a dodává: „Jen nám stále říkají: ‚Podívejte se na trh, podívejte se na trh, podívejte se na trh! Ale touto alternativou se nezabývají. Ani se nepodívají na data. Ani se neptají. A pravdou je, že od začátku si nekladou skutečné otázky.“

Sachs dále označuje snahy o odvedení pozornosti od laboratorního výzkumu za „zavádějící“ a „šikovné“.

„Existuje obrovské množství důvodů domnívat se, že ten výzkum probíhal. Protože o tom existují publikované práce. Existují o tom rozhovory. Existují návrhy na výzkum. Ale NIH o tom nemluví. Neptá se. A tito vědci se také nikdy neptali,“ tvrdí dále Sachs.

Pokračuje: „Od prvního dne skrývají před zraky alternativu. A když se baví o alternativě, nebaví se o výzkumném programu. Diskutují o úplných slaměných panácích o laboratoři, nikoli o skutečném druhu výzkumu, který probíhal, a to o vlepování furinových štěpných míst do virů podobných SARS způsobem, který mohl vytvořit SARS-Cov-2.“

„To, po čem volám, není závěr. Volám po vyšetřování,“ vyzývá Sachsová a dodává: „Konečně, po dvou a půl letech, je čas přiznat, že to mohlo vzejít z laboratoře, a tady jsou údaje, které potřebujeme znát, abychom zjistili, zda to tak bylo.“

Sachs se rovněž věnuje organizaci EcoHealth Alliance a Peteru Daszakovi a poznamenává, že Daszaka původně osobně jmenoval předsedou pracovní skupiny pandemické komise Lancetu.

Sachs říká: „Uvědomil jsem si, že mi [Daszak] neříká pravdu. A trvalo mi to několik měsíců, ale čím víc jsem to viděl, tím víc se mi to příčilo. A tak jsem mu řekl: ‚Podívej, musíš odejít‘.“

Sachs dodává, že jakmile Daszaka vyhodil, začali na něj útočit další vědci.

„Zeptal jsem se jich: „Jak s tím vším souvisíte?“ zeptal jsem se ho. Neřekli mi to. Když pak zákon o svobodném přístupu k informacím zveřejnil některé z těchto dokumentů, které NIH před veřejností skrýval, viděl jsem, že lidé, kteří na mě útočili, byli také součástí této věci. Tak jsem celou tu pracovní skupinu rozpustil,“ poznamenává Sachs.

„Takže moje vlastní zkušenost spočívala v tom, že jsem byl zblízka svědkem toho, jak se nemluví. A snaží se, abychom se dívali na něco jiného. A od toho, aby vůbec kladli otázky, o kterých mluvíme,“ upozorňuje dále Sachs.

Sachs uzavírá, že „Nevěří“ vládám a vědcům, kteří odmítají teorii o úniku z laboratoře, a dodává: „Chci to vědět. Protože i to, co víme o nebezpečném výzkumu, stačí k tomu, aby to vyvolalo spoustu otázek ohledně odpovědnosti za budoucnost. A položit otázku: ‚Hej, na jakých dalších virech pracujete? Co bychom měli vědět?“

„Chci vědět, na čem se pracuje. Chci vědět, co dělají i jiné vlády, nejen ta naše. Chci mít nad těmito věcmi nějakou globální kontrolu,“ naléhá dále Sachs.

Profesor nakonec vyzývá k „dvoustrannému kongresovému vyšetřování s dohledem, které by mělo právo předvolání“, a naléhá: „Dejte nám své laboratorní záznamy, své zápisníky, své datové soubory s kmeny virů a tak dále.“

Jak jsme zdůraznili, právě o to neúnavně usiluje senátor Rand Paul.

Po prvním slyšení před podvýborem Senátu pro vnitřní bezpečnost a vládní záležitosti minulý týden Paul odhalil, že existuje výbor, který má dohlížet na experimenty s potenciálně smrtícími viry, ale že stojí nad dohledem Kongresu.

„Neznáme jména. Nevíme, že se někdy scházejí, a nemáme žádné záznamy z jejich schůzek,“ poznamenal senátor a dodal: „Je to přísně tajné. Kongres o tom nesmí vědět. Takže si nejsme jisti, zda výbor skutečně existuje.“

Zdroj: currentaffairs.org