Skupina vědců ze Spojených států a Velké Británie identifikovala pravděpodobnou příčinu trombóz, které ve vzácných případech vznikají po očkování proti koronaviru přípravkem společnosti AstraZeneca, uvádí studie uveřejněná ve vědeckém časopise Science Advances. (Foto: Flickr)

Podle studie má na vznik trombózy pravděpodobně vliv to, jak se adenovirus použitý ve vakcíně AstraZeneca k přenosu genetického materiálu koronaviru do buněk váže na specifický protein v krvi, známý jako destičkový faktor 4 (PF4).

Proces vazby může v imunitním systému spustit řetězovou reakci, která vede ke vzniku krevních sraženin.

„Údaje potvrzují, že PF4 je schopen tvořit stabilní vazby s… adenoviry, což je důležitý krok při odhalování mechanismů, které jsou základem trombózy se syndromem trombocytopenie,“ uvádí studie.

Podle vědců se trombóza po očkování objevuje jen ve velmi vzácných případech, protože k jejímu vzniku musí nastat celý řetězec složitých událostí.

Evropská léková agentura (EMA) již dříve varovala, že u vakcín AstraZeneca a J&J byly hlášeny ojedinělé případy trombóz.

Tento vzácný nebezpečný vedlejší účinek byl přidán do popisů přípravků a lékaři provádějící očkování byli instruováni, aby informovali pacienty a vyzvali je ke sledování svého stavu po očkování.

Zdroj: science.org