Evropský parlament zažaloval u soudu Evropskou komisi, protože neuplatnila zákon, který dovoluje zablokovat subvence některým členským zemím EU, píše Reuters. (Foto: Flickr)

Jde o zákon, který nabyl platnosti 1. ledna. Předpokládá mj. pozastavení výplat z rozpočtu EU členským státům, které nedodržují zásady priority práva.

Za takové země pokládá Evropský parlament Polsko a Maďarsko.

Evropská komise prohlásila, že tento zákon neuplatní, dokud soud nepotvrdí, že odpovídá svazovým smlouvám. Bylo oznámeno, že to bylo součástí dohody mezi EU, Polskem a Maďarskem, uzavřené v prosinci roku 2020.

Varšava a Budapešť se proti tomuto zákonu odvolaly u Evropského soudu v březnu. Očekává se, že bude rozhodnutí učiněno v příštím roce.

Evropský parlament ale tvrdí, že Evropská komise musí použít ustanovení zákona, aniž by čekala na soudní rozhodnutí.

Zdroj: dw.com