Astronomové zaregistrovali osm opakujících se rádiových signálů známých jako rychlé rádiové záblesky (FRB). Jejich zdroje jsou zatím neznámé, ale vědci jsou přesvědčeni, že je to přírodní jev. Píše o tom Science Alert. (Foto: NASA)

Rychlé rádiové záblesky (FRB) jsou krátké záhadné rádiové impulzy detekovatelné radioteleskopy. Vědci znají ojedinělé a opakující se FRB; opakující se byly známé pouze dva, ale nedávno astronomové dokázali pomocí teleskopu CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) detekovat dalších osm takových signálů.

Dva zdroje rádiových signálů – FRB 180916 a FRB 181119 – se zableskly více než dvakrát (desetkrát a třikrát), ostatní vyslaly opakované rádiové signály pouze jednou, přičemž nejdelší pauza mezi registrací rádiových vln byla 20 hodin. Podle vědců to může znamenat, že se mnohé FRB opakují, ale některé jsou aktivnější než jiné.

Většina z osmi nových rychlých rádiových záblesků vykazuje pokles frekvence signálu s každým opakovaným zábleskem, což může být klíčem k pochopení mechanismu, který je vytváří. FRB 180916 má navíc nejnižší rozptyl signálu, což svědčí o relativní blízkosti zdroje k Zemi. Může to také pomoci určit povahu rádiového záblesku.

Vědci by se nyní měli snažit pochopit, odkud tyto signály pocházejí. Přibližným lokalizováním výskytu FRB mohou experti dojít k předpokladu, co je způsobilo; podle stávajících předpokladů mohou být zdrojem takových signálů mladé magnetary – hustá hvězdná jádra s velmi silnými magnetickými poli.

Je možné, že jednotlivé a opakující se FRB pocházejí z podobných prostředí; je možné, že dva typy FRB jsou způsobeny různými událostmi – opakujícími se a ojedinělými.

Vědci, kteří objevili osm nových opakujících se FRB, uvádějí, že tyto signály trvaly v průměru déle než jednotlivé signály. Ukazuje se, že pokud bude tato tendence potvrzena, může to svědčit o tom, že různé události způsobují různé typy FRB, protože doba trvání záblesku podle vědců odráží jeho produkující mechanismus.

Již dříve byli vědci schopni stanovit zdroj jednoho z opakujících se FRB - FRB 121102; jak se ukázalo, přišel z vysoce magnetizovaného prostředí.

Jeden z nově objevených signálů, které odborníci dokázali podrobně prostudovat, FRB 180916, prošel také magnetickým polem, ale byl mnohem slabší než v případě FRB 121102: to svědčí o tom, že ne všechny opakující se FRB pocházejí z extrémních prostředí.

Rychlý rádiový záblesk trvá několik milisekund a je doprovázen uvolněním obrovského množství energie do vesmíru.

Řada vědců se domnívá, že záblesky mohou být důsledkem katastrofických událostí - například smrti hvězd. Některé rádiové impulzy se však časem opakují.

Zdroj FRB 121102, který je považován za neutronovou hvězdu, vydal signály v letech 2012 a 2015–2017.

Zdroj:  nature.com