Nedávno zveřejněné dokumenty spojené s projektem americké armády StarGate ukázaly, že v roce 1990 věřili zástupci Pentagonu, že sovětští špioni byli schopní střílet „kulové blesky“ pomocí mozku. Podle Sputnik Inetrnational v tomto roce zaujal člena Defense Intelligence Agency (DIA) článek z čínského časopisu somatické vědy, který byl přeložen ze sovětského časopisu vědy a života.


Úředník pak přeložil čínský překlad do angličtiny a zahrnul jej do programu StarGate.

Článek je věnován schopnostem k „supersenzitivnosti", které pomáhaly jejich majitelům rychle diagnostikovat a léčit nemoci s lepším výsledkem, než to dělají lékaři.

V článku se uvádí, že mozek je schopen chovat se jako „supervodič", což umožňuje pro majitele schopností „supersenzitivnosti" vytvářet „kulové blesky" uvnitř „kanálu" energie.

Aby toho dosáhli, potřebují se lidé se superschopnostmi pouze soustředit.

Zdroj: snews.com, cia.gov