Počátkem roku 2023 učinil genomický vědec Kevin McKernan náhodný objev. (Foto: Flickr / ilustrační)

Při provádění experimentu ve své bostonské laboratoři použil McKernan jako kontrolu několik lahviček s mRNA vakcín Pfizer a Moderna Covid.

Byl „šokován“, když zjistil, že jsou údajně kontaminovány drobnými fragmenty plasmidové DNA.

McKernan, který má ve svém oboru 25 let zkušeností, provedl pokus znovu a potvrdil, že lahvičky obsahovaly podle jeho názoru až 18-70krát více kontaminace DNA, než je zákonem povolený limit, který povoluje Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

McKernana znepokojilo zejména zjištění přítomnosti promotoru SV40 v lahvičkách s vakcínou společnosti Pfizer.

Jedná se o sekvenci, která se „…používá k zavádění DNA do jádra, zejména v genových terapiích,“ vysvětluje McKernan.

To je něco, o čem regulační úřady po celém světě výslovně prohlásily, že u vakcín s mRNA to není možné.

..McKernan, doktor Buckhaults a další vědci nyní vyzývají k naléhavému výzkumu, který by ověřil, zda kontaminace DNA přetrvává v buňkách lidí očkovaných mRNA vakcínami a zda byl lidský genom skutečně pozměněn mRNA vakcínami Covid.

Zdroj: spectator.com.au