Odborníci z Tuftsovy univerzity v Massachusetts (USA) objevili nový akrostich v básni Johna Miltona s názvem Ztracený ráj. Ta byla publikována před více než 350 lety. Skryté poselství v textu je údajně věnováno hříchům prvních lidí a padlému andělovi Satanovi. Informoval o tom portál Science Alert. (Foto: Sohos)

Vědci při svém bádání nalezli zajímavý akrostrich (báseň, v níž počáteční nebo koncové hlásky, slabiky nebo slova veršů tvoří další informaci, pozn. red.). Konkrétně zjistili, že v Knize deváté, v níž Satan přesvědčil Evu, aby snědla zakázané ovoce a v níž nutí Adama, aby udělal totéž, tvoří první písmena řádků dohromady nápis FFAALLAF.

Tento nápis je pak interpretován jako dvojitý „pád“ (angl. fall, pozn. red.), čtený shora dolů, a třetí „pád“ čtený zdola nahoru. Odborníci se domnívají, že první část tohoto akrostichu se vztahuje k prohřešku Adama a Evy, kdežto jeho druhá část má symbolizovat samotného Satana.

​Daný akrostich má varovat čtenáře před tím, co by se mohlo stát, a poukazuje na to, že had, který se i přes svou snahu snaží vypadat dobře, má ve skutečnosti zlé úmysly. A ty nakonec povedou k tragédii – k vyhnání lidí z ráje.

FFAALLAF přitom není první akrostichem, který byl několik století po vydání díla objeven. V roce 1977 byl v básni nalezen akrostich SATAN. Autor je dával do protikladu s hlavním textem, aby tím čtenáři dokázal, že ne všechno je ve skutečnosti tak, jak se zdá.

Uvádí se, že stejnou techniku používal i italský básník Dante Alighieri a římský básník Virgil (Publius Vergilius Maro).

Další úspěch vědců

Nedávno vědci odhalili tajemství záhadných kruhů, oválů a obdélníků, které se čas od času vytvářejí na zemědělských polích v různých částech světa. Dospěli k závěru, že dle nich nejsou stopami mimozemských návštěv. Většina z nich má zcela pozemský původ, který je z pohledu moderní vědy vysvětlitelný.

Po prostudování desítek takových úkazů totiž američtí vědci zjistili, že většina z nich je výsledkem působení mikrotornád, která jsou typická například na jihu Anglie. Vzduch se otáčí ve směru hodinových ručiček a drtí rostliny. Prachové částice zachycené uvnitř mohou emitovat světlo. To vysvětluje záhadná světla při náhlém výskytu tajemných kruhů.

Pokud jde o složitější geometrické tvary, ty britští vědci vysvětlili již v roce 2018. Angličtí archeologové prokázali, že se jedná o stopy pravěkých sídel, pohřebišť a míst uctívání. Nejčastěji se vztahují k době železné a době římské říše.

Zdroj:  sciencealert.com