Plán prosazuje nucený přesun obyvatelstva pásma Gazy na Sinaj natrvalo a vyzývá k využití mezinárodního společenství, které by tomuto přesunu napomohlo. (Foto: Flickr)

Izraelský kulturní časopis Mekovit zveřejnil 28. října uniklý dokument izraelského ministerstva zpravodajských služeb, který doporučuje obsazení Gazy a celkový přesun 2,3 milionu jejích obyvatel na egyptský Sinajský poloostrov.

Dokument vydaný 13. října označuje plán přesunu všech obyvatel pásma Gazy na sever Sinajského poloostrova za preferovanou možnost ze tří alternativ týkajících se budoucnosti Palestinců v Gaze po skončení současné války mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamas vedeným hnutím odporu.

Dokument doporučuje, aby Izrael během války evakuoval obyvatelstvo Gazy na Sinaj, zřídil stanová města a nová města na severním Sinaji, která by deportované obyvatelstvo ubytovala, a poté vytvořil uzavřenou bezpečnostní zónu táhnoucí se několik kilometrů uvnitř Egypta. Deportovaní Palestinci by se nesměli vrátit do žádných oblastí v blízkosti izraelských hranic.

Existence dokumentu nemusí nutně znamenat, že jeho doporučení jsou izraelským bezpečnostním establishmentem realizována.

Ministerstvo zpravodajských služeb, v jehož čele stojí Gila Gamliel ze strany Likud, neřídí žádnou z izraelských zpravodajských agentur, ale nezávisle připravuje studie a politické dokumenty, které jsou rozesílány k posouzení vládě a jejím bezpečnostním orgánům.

Nedávná prohlášení izraelských vládních představitelů a akce izraelské armády v Gaze však naznačují, že se plán skutečně realizuje. Od 7. října izraelští představitelé opakovaně varovali Palestince, aby se před hrozící pozemní invazí přesunuli na jih Gazy.

Izrael uvalil na Gazu úplné obklíčení, odřízl ji od potravin, vody, pohonných hmot a elektřiny. Obléhání spolu s intenzivním izraelským bombardováním, při němž zahynulo více než 8 000 Palestinců, většinou žen a dětí, hrozí, že se Gaza stane neobyvatelnou.

Úředník ministerstva zpravodajských služeb potvrdil, že desetistránkový dokument je autentický, ale „neměl se dostat do médií“, poznamenal Mekovit.

Podle pravicového aktivisty dokument z ministerstva zpravodajských služeb vypustil jeden z členů Likudu. Únik dokumentu byl pokusem zjistit, zda je „veřejnost v Izraeli připravena přijmout myšlenky na transfer z Gazy“.

Dokument jednoznačně a výslovně doporučuje provedení transferu civilistů z Gazy jako žádoucí výsledek války.

Plán transferu je rozdělen do několika fází: v první fázi musí být obyvatelstvo v Gaze donuceno přesunout se do jižní Gazy, zatímco izraelské nálety se zaměří na cíle v severní Gaze.

Ve druhé fázi začne pozemní vstup izraelské armády do Gazy, který povede k obsazení celého pásma od severu k jihu a k „vyčištění podzemních bunkrů od bojovníků Hamásu“.

Současně s okupací pásma Gazy se občané Gazy přesunou na egyptské území a bude jim znemožněn trvalý návrat.

„Je důležité ponechat dopravní cesty směrem na jih použitelné, aby byla umožněna evakuace civilního obyvatelstva směrem k Rafáhu,“ uvádí se v dokumentu.

Dokument doporučuje zahájit specializovanou kampaň, která bude „motivovat“ obyvatele Gazy, aby „souhlasili s plánem“ a přiměli je vzdát se své půdy.

Gazan by měl být přesvědčen, že „Alláh se postaral o to, abyste o tuto zemi přišli kvůli vedení Hamásu – nezbývá než se s pomocí Vašich muslimských bratrů přestěhovat na jiné místo,“ uvádí se v dokumentu.

Dále se v plánu uvádí, že vláda musí zahájit kampaň pro styk s veřejností, která bude program přesunu propagovat v západních státech způsobem, který nebude podporovat nepřátelství vůči Izraeli a nepoškodí jeho pověst. Deportace obyvatelstva z Gazy musí být prezentována jako nezbytné humanitární opatření, aby získala mezinárodní podporu. Taková deportace by mohla být ospravedlnitelná, pokud povede k „menšímu počtu obětí mezi civilním obyvatelstvem ve srovnání s očekávaným počtem obětí, pokud by zůstalo“, uvádí se v dokumentu.

V dokumentu se rovněž uvádí, že by měly být využity páky USA k nátlaku na Egypt, aby přijal obyvatele Gazy, a k povzbuzení dalších evropských zemí, zejména Řecka, Španělska a Kanady, aby pomohly přijmout a usadit uprchlíky, kteří budou z Gazy evakuováni.

V neposlední řadě dokument tvrdí, že pokud obyvatelé Gazy zůstanou, dojde během očekávané okupace Gazy izraelskou armádou k „mnoha úmrtím Arabů“, což poškodí mezinárodní obraz Izraele ještě více než deportace obyvatel. Ze všech těchto důvodů je doporučení ministerstva zpravodajských služeb prosazovat přesun všech Palestinců v Gaze na Sinaj natrvalo.

Zdroj: thecradle.co