Protiruská rezoluce Valného shromáždění OSN svědčí o tom, že se OSN stala „místem hry do jedné branky,“ míní poslanec Státní rady Krymu Vladislav Ganžara. (Foto: Sputnik)

Řekl, že podobná rozhodnutí diskreditují OSN, která má být příkladem objektivnosti.

Poslanec zdůraznil, že prohlášení Kyjeva ohledně porušení lidských práv na poloostrově jsou v rozporu s reálnou situací. Poslanec poznamenal, že hlasování o rezoluci mělo velký význam, protože ukázalo určitou změnu postoje ve prospěch Ruska.

„Ano, rezoluce se přijímají, ale shrneme-li počet těch, kdo hlasovali proti, a těch, kdo se hlasování zdrželi, uvidíme, že si většina států uvědomuje, že jde o plané řeči," řekl poslanec v interview pro RT.

Valné shromáždění OSN přijalo dříve rezoluci o porušení lidských práv na Krymu, kterou navrhla Ukrajina.

Pro přijetí rezoluce se vyslovilo 65 zemí, proti 27, většina, tedy 70 států, se zdrželo hlasování. Pátý rozpočtový výbor Valného shromáždění OSN odmítl přitom vyčlenit prostředky na realizaci této rezoluce.

Zdroj: snews.com