4. listopadu 2022, New York – Vysvětlení hlasování Evropské unie na 77. zasedání Valného shromáždění OSN po hlasování o návrhu rezoluce „Boj proti glorifikaci nacismu, neonacismu a dalším praktikám, které přispívají k podněcování současných forem rasismu, rasové diskriminace, xenofobie a související nesnášenlivosti“. (Foto: Flickr)

4. listopadu 2022 – Vysvětlení EU k hlasování o návrhu rezoluce o glorifikaci nacismu
Pane předsedající,

Mám tu čest vystoupit jménem Evropské unie. Kandidátská země Ukrajina se k tomuto prohlášení připojuje.

Pro mnoho evropských zemí nepřinesl konec druhé světové války svobodu, ale další okupaci a další represe a v některých případech dokonce zločiny proti lidskosti ze strany jiných totalitních režimů. Nejničivější části evropských dějin byly skutečně důsledkem totalitních ideologií, včetně nacismu.

Dnes Rusko pod falešnou záminkou boje proti nacismu přineslo do Evropy znovu hrůzy války spolu s připomínkou, že mír nelze považovat za samozřejmost.

Důrazně odsuzujeme zneužívání argumentu boje proti nacismu a odmítáme nepřesné a nevhodné používání termínu „denacifikace“ ze strany Ruska k ospravedlnění jeho nelidské, kruté a nezákonné útočné války proti Ukrajině, jejíž pokračující dopady jsou hrozivé nejen pro obyvatele Ukrajiny, ale pro lidi na celém světě. Takové překrucování narušuje naše chápání holocaustu, znevažuje jeho odkaz a podkopává demokratické zásady.

Pokud jde o rezoluci, kterou máme dnes před sebou, Evropská unie již léta apeluje na to, aby boj proti extremismu a odsouzení zavrženíhodné ideologie nacismu nebyly zneužívány a kooptovány k politicky motivovaným účelům, které se snaží ospravedlnit nové porušování a zneužívání lidských práv.

Rádi bychom znovu zdůraznili, že tragická minulost druhé světové války by měla i nadále sloužit jako morální a politická inspirace při řešení výzev dnešního světa.

Evropská unie se jednoznačně hlásí k celosvětovému boji proti rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii, antisemitismu a související nesnášenlivosti. Náš společný boj proti současným formám všech extremistických a totalitních ideologií, včetně neonacismu, musí být společnou prioritou celého mezinárodního společenství.

Ze všech těchto důvodů musely členské státy Evropské unie přizpůsobit svůj přístup k rezoluci L.5.

Z těchto důvodů bude Evropská unie hlasovat proti rezoluci L.5.

Děkuji vám, pane předsedající.

Zdroj: eeas.europa.eu