Ruský prezident Vladimir Putin podepsal výnos O základech politiky Ruské federace v oblasti jaderného odstrašování. Dokument byl zveřejněn v úterý a již vstoupil v platnost. (Foto: Fotolia)

V dokumentu se praví, že Rusko považuje jaderné zbraně výhradně za nástroj odstrašování a vynakládá veškeré nezbytné úsilí ke snížení jaderné hrozby a prevenci jakýchkoli vojenských konfliktů. 

Skutečné použití jaderných zbraní je označováno jako extrémní a nucené opatření, které má své podmínky. Celkem je jich čtyři:

 • obdržení důvěryhodných informací o odpálení balistických raket zasahujících území Ruské federace a/nebo území spojenců;
 • použití nepřítelem jaderné či jiné zbraně hromadného ničení proti území Ruska a/nebo jeho spojencům;
 • ovlivňování nepřítelem státních či vojenských zařízení Ruska zásadních pro odvetná jaderná opatření;
 • agrese vůči Rusku s použitím konvenčních zbraní, kdy je ohrožena sama existence státu. 
 • “Prezident Ruska může v případě potřeby informovat vojensko-politické vedení jiných zemí a (nebo) mezinárodních organizací o připravenosti Ruska použít jaderné zbraně či o rozhodnutí použít jaderné zbraně, a zároveň o faktu jejich použití,” dodává se. 

Jaderné zbraně spolu s konvenční vojenskou mocí zajišťují podle Moskvy odstrašování agrese možného nepřítele proti Rusku či spojencům země. Dotyčné odstrašování je označeno za jednou z nejvyšších státních priorit. 

Ve výnosu se také praví, že opatření tykající se jaderného odstrašování jsou prováděna nepřetržitě v souladu s mezinárodními závazky Ruska v oblasti kontroly zbraní. Existuje přitom možnost, že politika bude adaptovaná k novým vojenským hrozbám. 

Vojenské hrozby  

Mezi vojenské hrozby, které potřebují jaderné odstrašování ze strany Ruska, jsou: 

 • zvyšování možným nepřítelem na územích přilehlých k hranicím Ruska a jeho spojencům množství sil s nosiči jaderných zbraní;
 • rozmístění systémů a prostředků protiraketové obrany, řízených a balistický střel středního a kratšího dosahu, vysoce přesných nejaderných a hypersonických zbraní, útočných bezpilotních aparátů a zbraní se směrovanou energií státy, které považují Rusko za svého možného nepřítele;
 • rozmístění ve vesmíru útočných prostředků a protiraketových zařízení;
 • disponovaní státy jakoukoli zbraní hromadného ničení, která může být použita proti Rusku či jeho spojencům, a nosiči podobných zbraní;
 • nekontrolované šíření jaderných zbraní, jejich nosičů a zároveň technologií a zařízení pro výrobu jadrných zbraní;
 • rozmístění na území nejaderných států jaderných zbraní a jejich nosičů.  

Zdroj:  pravo.gov.ru, snews.com