Tři bývalí členové Waffen-SS, sedm bývalých vojenských příslušníků Wehrmachtu a minimálně šest vdov, jejichž manželé sloužili v Hitlerově armádě, dostávají od německých úřadů důchody ve Švédsku a Belgii, tyto „německé důchody“ se jim platí měsíčně na základě federálního zákona z roku 1950.

Informace o tom Sputniku potvrdili v rezortech německých spolkových zemí Severní Porýní-Vestfálsko a Šlesvicko-Holštýnsko.

Skandál kolem výplat bývalým nacistům začal řadou publikací v belgických médiích na začátku tohoto roku. Jednalo se údajně o 27 belgických občanů, kteří bojovali v řadách Waffen-SS a Wehrmachtu. V březnu informovala švédská média o 15 příjemcích výplat od vlády SRN, z nichž dva sloužili v jednotkách Waffen-SS. Na Ministerstvu práce a sociálních záležitostí SRN oznámili, že celá procedura je v kompetenci spolkových zemí, mj. za výplaty v Belgii odpovídá Severní Porýní-Vestfálsko, ve Švédsku – Šlesvicko-Holštýnsko.

V belgickém a švédském tisku se uvádělo, že výplaty bývalým členům Waffen-SS a Wehrmachtu a také jejich dědicům probíhají na základě jistého „výnosu Adolfa Hitlera“.

Jak vysvětlili na Ministerstvu práce SRN, všechny výplaty se provádějí výhradně na základě spolkového zákona o zabezpečování obětí války (BVG). Příplatky se mají platit za újmu na zdraví (§1) a ucházet se o ně mohou dědicové – vdovy a sirotci (§38, §48) příjemců, tyto případy se projednávají individuálně. Od ledna 1998 byl do §1 zákona BVG zařazen bod A, který vylučuje z počtu příjemců osoby, které porušily zásady humanismu a priority práva v době národního socialismu. V souvislosti s tím bylo po lednu 1998 zbaveno příspěvků 99 lidí.

V únoru 2019 v Belgii dostávalo 18 „válečných invalidů“ příspěvky podle zákona BVG, oznámili na Ministerstvu práce a sociálních záležitostí Severního Porýní-Vestfálska. Je mezi nimi jeden Belgičan, který sloužil u SS a také devět Němců, z nichž dva byli ještě mladí chlapci a byli zraněni v důsledku bojových akcí, ostatní byli vojáky Wehrmachtu. Příspěvky pobíraly také tři německé a pět belgických vdov, mezi jejich zemřelými manžely byli tři bývalí členové SS, tři bývalí vojáci Wehrmachtu, jedna civilní osoba a v jednom případě nebyla přesnější identifikace možná.

Na ministerstvu zdůraznili, že v souladu s paragrafem 1 BVG nejsou žádné důvody k odmítnutí výplat, mj. údaje příjemců se ověřovaly za pomoci spolkového archivu (Berlin Document Center) a ústřední správy Státní správy spravedlnosti pro vyšetřování zločinů národního socialismu a také Centra Simona Wiesenthala. Členství ve Waffen-SS bylo důvodem k detailnějšímu dotazu, avšak členství v SS nebo v jeho oddílech nemusí mít v rámci BVG rozhodující význam pro zrušení výplat, prohlásili v rezortu. Průměrná částka výplat v Belgii činí téměř 354 eur měsíčně. Prostředky se převádějí na konta příjemců.

V současné době pobírá ve Švédsku příspěvky podle zákona BVG 15 lidí. Dva z nich byli členy Waffen-SS, kteří podle jejich tvrzení byli povoláni na vojenskou službu v průběhu války, oznámili na Ministerstvu práce a sociálních záležitostí Šlesvicko-Holštýnska. V rezortu zdůraznili, že v dokumentech obou důchodců nebyly žádné údaje o dobrovolném zapojení do Waffen-SS. V průběhu překontrolování těchto materiálů v roce 1997 byly zaslány dotazy spolkovému archivu a ústřední správě zemské správy spravedlnosti v Ludwigsburgu, žádné údaje o zločinech spáchaných příjemci v letech národního socialismu nebyly zjištěny. Na konta všech 15 příjemců ve Švédsku se převádí měsíčně asi 5,5 tisíce eur, což činí přibližně 367 eur na osobu.