V Mekce se objevil pramen, z něhož vytéká voda a zároveň z něj vychází oheň. (Foto: Twitter)

V Koránu se píše, že jedním ze znamení konce světa bude výskyt takového pramene, tedy slučitelnost dvou neslučitelných prvků.