Protiruská rétorika je běžná věc nejen v pobaltských zemích, ale i v samotném Polsku. Touha odolávat Rusku v hypotetické válce s NATO přinejmenším nutí vládnoucí kruhy diskutovat o možných taktikách pseudoagresora, přinejhorším to ospravedlňuje snahu o zvětšení vojenských výdajů. (Foto: Flickr)

Zatímco někteří evropští odborníci se drží nejtemnějších předpovědí, jiní považují vojenský konflikt mezi Ruskem a NATO nejen za vymyšlený, ale i výhodný pro jisté politické kruhy.

Bývalý šéf oddělení strategického plánování Generálního štábu národních ozbrojených sil Lotyšska a hlavní poradce šéfa policie v Rize Raymond Rublovský poskytl pro Sputnik Polsko rozhovor, ve kterém uvedl, že samotný konflikt je velmi hypotetický a nepravděpodobný.

„Pokud k tomu dojde, může to mít velmi negativní dopad na Lotyšsko. Z toho důvodu, že je hraniční oblastí s Ruskem, a proto je oblastí zvláštního zájmu NATO," vysvětluje expert.

Jak Raymond Rublovský již dříve uváděl v rozhovoru pro portál Rubaltic, blízkost hranic východního souseda se může pro Lotyšsko proměnit v neštěstí — jeho armáda prostě nebude mít čas bojovat: „Otázkou je, zdali po naší zemi zůstane jedna velká díra, nebo to nějak projde. O tom, zopakuji, my nerozhodujeme." Expert upozorňuje na to, že lotyšské území z hlediska ekonomických, politických a vojenských zájmů Rusko rozhodně nepotřebuje: „V 21. století nemůžete hranice vaší země chránit s cizími lesy, poli a řekami. Prostředky doručování zbraní umožňují zaútočit na souseda téměř bleskově."

Polský vojenský expert Krzysztof Przepiórka na kanálu TVN24 položil rétorickou otázku, zda bude někdo připraven zemřít pro Lotyšsko, Litvu a Estonsko, přičemž měl na mysli NATO. Raymond Rublovský v rozhovoru se Sputnik Polska v tomto ohledu poznamenává, že pokud Spojené státy a NATO nezareagují na hypotetický útok Ruska, bude Aliance odsouzena. „Pokud pátý článek nebude fungovat alespoň jednou (o kolektivní obraně — red.), znamená to, že Aliance přestane existovat v příští sekundě," říká Rublovský a současně dodává, že podle jeho názoru čistě vojenskou cestou tyto problémy nebudou vyřešeny.

Besedník Sputnik Polska se staví skeptický k tomu, že Lotyšsko může jít ve stopách Polska a podobně jako tzv. „Fort Trump" podpoří vytvoření trvalé vojenské základny na svém území. „Iniciovat muže cokoliv, ale rozhodovat budou někde, řekneme, jinde," uvedl Rublovský. „Proto s největší pravděpodobností zde nebude žádná trvalá základna." Dodává, že v tuto chvíli jsou s rotačním charakterem rozmístění vojsk NATO v Lotyšsku všichni spokojeni. Kromě toho podle odborníka nebude v baltském regionu žádné budování vojenských sil, navzdory tomu, že protiruská rétorika je zde populární. „Existují strany, pro které to je jádrem politického programu a podstatou jejich existence. A to je čistě politická záležitost," vysvětluje Raymond Rublovský.

Podle Rublovského existují vyhlídky na normalizaci vztahů mezi Rigou a Moskvou.

„Hodně bude záviset na volbách do Evropského parlamentu v květnu tohoto roku — které politické síly se dostanou k moci. Mohou to být síly, které přece jen budou normalizovat vztahy. Možná bude vznesena otázka protiruských sankcí. Protože tato otázka byla několikrát nastolena některými politickými vůdci v Evropě," poznamenal expert.

Anna Sanina