Víkendové střety Žlutých vest s policií vyústily do násilí a vniknutí protestujících s vysokozdvižným vozíkem do francouzského ministerstva, které tento akt označilo za útok na demokracii.