V nedávné obecné debatě 75. Valného shromáždění OSN pronesl americký prezident projev prostřednictvím videa, který byl velmi arogantní, plný předsudků a lží. (Foto: Flickr)

Možná je to proto, že USA mají „nejsilnější“ armádu na světě, takže američtí vůdci prosazují unilateralismus, který je neslučitelný s atmosférou shromáždění. USA navíc vyjádřily své vlastní sobecké názory na íránskou jadernou otázku, otázky boje proti terorismu a sdílení vojenských výdajů NATO. To vše dalo vyniknout sobectví a hegemonii „Spojené státy na prvním místě“ a vyvolalo v mezinárodním společenství všeobecné znechucení.

Nejprve se podívejme na íránskou jadernou otázku. Ve svých projevech američtí vůdci hrdě prohlásili, že USA jednostranně odstoupily od íránské jaderné dohody a chlubily se takzvanými „přísnými sankcemi“ vůči Íránu. Týká se to administrativního příkazu dne 21. tohoto měsíce oznamujícího sankce a kontroly vývozu u 27 subjektů a jednotlivců, kteří podporují íránské jaderné, raketové a konvenční zbraně. Dva dny předtím americké ministerstvo zahraničí jednostranně prohlásilo, že v souladu s mechanismem „rychlého obnovení sankcí“ v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2231 budou sankce uvalené OSN na Írán před obnovením íránské jaderné dohody od stejného dne obnoveny.

Jak všichni víme, Spojené státy jednostranně odstoupily od íránské jaderné dohody v květnu roku 2018, a proto ztratily výsady účastníka. Americký ministr zahraničí Pompeo však nedávno zaslal Radě bezpečnosti OSN dopis, v němž svévolně požaduje zahájení mechanismu „rychlého obnovení sankcí“ stanoveného rezolucí OSN č. 2231 proti Íránu, proti kterému se staví většina členů Rady OSN. Vláda USA poté jednostranně uvalila sankce a znovu se postavila proti celému světu a opět se vybarvila v pravém světě ničitele globálního míru a stability. Jak komentovaly New York Times, ačkoli chce americká vláda izolovat Írán, americký pokus o obnovení diplomatické konfrontace způsobené sankcemi OSN vůči Íránu může být nejživějším obrazem toho, jak jsou USA izolovány světovým řádem.

Pojďme se podívat na takzvané „protiteroristické úspěchy“ předkládané americkými vůdci. Ve svém projevu nejen uvedl zabití Bagdádího, vůdce extremistické organizace Islámský stát, ale také tvrdil, že tato organizace byla „stoprocentně“ zničena. To je však pravděpodobně další vychloubání. Spojené státy již dlouho působí v boji proti terorismu pro své vlastní geopolitické a energetické zájmy, a dokonce poskytly půdu pro růst terorismu. Rozvoj a růst Islámského státu je neoddělitelný od intervencí Spojených států a je to také velká ironie americké protiteroristické politiky.

Americký vůdce uvedl, že bylo dosaženo pokroku v takzvaném sdílení vojenských výdajů NATO. Žádost spojenců NATO o sdílení vojenských výdajů však ve skutečnosti ukazuje, že zásada „Spojené státy na prvním místě“ platí i pro jejich spojence. V očích vládnoucích orgánů USA je NATO ve skutečnosti zátěž. Kromě toho vedoucí představitelé USA kdysi veřejně označili NATO za „zastaralou“ organizaci.

Projev vůdce USA na Valném shromáždění OSN tentokrát opět umožnil světu pochopit, že podstatou jeho základní filozofie správy věcí veřejných „Spojené státy na prvním místě“ je unilateralismus a hegemonismus. „Spojené státy na prvním místě“ se stane „americkou hrozbou“, která ovlivní mezinárodní pořádek a ohrozí světový mír.