Nově objevená jeskyně na slovenském Liptově ukrývala archeologické nálezy staré asi 5000 let. Jedná se o nepoškozené nádoby badenské kultury. (Foto: Youtube)