Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyonová převzala ocenění od Gates foundation a pronesla následující slova. (Foto: Twitter)

Je mi ctí, že jsem obdržela cenu @gatesfoundation #Goalkeepers2030.

Věnuji ji milionům Evropanů, kteří během pandemie projevili solidaritu.

Společně nyní budujeme silnější zdravotnické systémy po celém světě, pro budoucnost.

Ursula von der Leyen, EU

Zde je celkový projev:

Drahá Melindo, drahý Bille,

Vážení hosté,

moc vám děkuji.

Je mi velkou ctí převzít toto ocenění.

Dovolte mi, abych ji věnovala a podělila se o ni s miliony obyčejných Evropanů, kteří nám všem pomohli pandemii překonat. Od vědců, kteří vyvinuli naše život zachraňující vakcíny, až po pracovníky v první linii v našich nemocnicích a základních službách. I pro ně je tato cena určena.

Získala jsem tři hlavní ponaučení:

Za prvé: Dokonalost díky soutěži. Některé regiony diktovaly, jaký výzkum vakcín se má provádět – a neuspěly. My jsme nevybrali jednoho inovátora, ale umožnili jsme různým, aby si konkurovali, a zároveň jsme vytvořili příznivé prostředí prostřednictvím financování. Využili jsme sílu soukromého sektoru. Nemělo by nás překvapit, že otevřené společnosti vyvinuly a vyrobily miliardy život zachraňujících vakcín.

Za druhé: Zůstaňte otevření světu. Tlak na uzavření hranic a zákaz vývozu vakcín byl obrovský. Na rozdíl od téměř všech ostatních regionů světa jsme tomuto pokušení odolali. Místo toho jsme zavedli mechanismus transparentnosti. Tím jsme si vytvořili důvěru. Důvěru mezi členskými státy, že distribuce je spravedlivá. Důvěru mezi našimi partnery v zahraničí. A důvěru v rovné zacházení s výrobními podniky.

Zatřetí: sdílení technologií a know-how se světem. Afrika dnes dováží 99 % všech potřebných vakcín. To není udržitelné. Začali jsme se spojovat s Afrikou a Latinskou Amerikou, abychom časem vytvořili výrobní kapacity a potřebný ekosystém v regionu pro tento region. Od technologie mRNA přes příznivé regulační prostředí až po rozvoj dovedností.

Šlo vše podle plánu? Ne, chyběla globální připravenost. Ty, Bille, jsi to předpověděl a varoval jsi nás už v roce 2015. Ale poučili jsme se a globální systém připravenosti se buduje.

Ještě jednou ti moc děkuji za toto ocenění.

Zdroj: europa.eu