V březnu 2021 NTI ve spolupráci s Mnichovskou bezpečnostní konferencí provedla stolní cvičení simulující globální pandemii zahrnující neobvyklý kmen opičích neštovic způsobený teroristickým útokem za použití patogenu vytvořeného v laboratoři. (Foto: Twitter)

Cvičení zkoumalo nedostatky v národní a mezinárodní architektuře biologické bezpečnosti a pandemické připravenosti – zkoumalo příležitosti ke zlepšení schopností prevence a reakce na biologické události s vysokými následky.

Cvičení se zúčastnilo 19 vedoucích pracovníků a odborníků z Afriky, Ameriky, Asie a Evropy, kteří mají desítky let zkušeností z oblasti veřejného zdraví, biotechnologického průmyslu, mezinárodní bezpečnosti a filantropie.

Výsledky cvičení

Fiktivní scénář cvičení, který byl vypracován po konzultaci s technickými a politickými odborníky, představoval smrtící globální pandemii zahrnující neobvyklý kmen viru opičích neštovic, který se nejprve objevil ve fiktivním státě Brinia a během 18 měsíců se rozšířil po celém světě.

Scénář cvičení nakonec ukázal, že počáteční epidemie byla způsobena teroristickým útokem s použitím patogenu vytvořeného v laboratoři s nedostatečnými předpisy o biologické bezpečnosti a biologické ochraně a slabým dohledem.

Na konci cvičení měla fiktivní pandemie za následek více než tři miliardy případů a 270 milionů úmrtí po celém světě.

Diskuse v průběhu stolního cvičení přinesly řadu cenných poznatků a klíčových zjištění. Účastníci cvičení se především shodli na tom, že navzdory zlepšením, která nastala po celosvětové reakci na COVID-19, je mezinárodní systém prevence, detekce, analýzy, varování a reakce na pandemie žalostně nedostatečný pro řešení současných a očekávaných budoucích výzev.

Mezery v mezinárodní architektuře biologické bezpečnosti a pandemické připravenosti jsou rozsáhlé a zásadní, což podkopává schopnost mezinárodního společenství předcházet budoucím biologickým událostem a účinně na ně reagovat – včetně těch, které by se mohly vyrovnat dopadům COVID-19 nebo způsobit podstatně větší škody.

Celý dokument ZDE.