Útoky kyselinou se spolu s útoky nožem staly součástí folklóru nové Británie. Za poslední tři roky dosáhly průměru 15 týdně a z toho k většině dochází v multikulturním Londýně.

Mezi lednem 2015 a květnem 2018 došlo v zemi k neuvěřitelným 2602 útokům. O datech informoval list  The Mirror.

Ve srovnání se stejným obdobím mezi lety 2007 a 2011 došlo “jen” ke stovce takových útoků. Pokud bychom srovnávali za celé toto období s Českou republikou, za celé toto období zde došlo možná jen k jednomu útoku.

Noviny také zmiňují některé konkrétní útoky, kdy se obětí staly děti, a kdy děti, některé jen šestileté, byly útočníky.