Bývalý předseda Evropské rady a bývalý polský premiér Donald Tusk v rozhovoru pro TVN24 uvedl, že EU slábne následkem činů řady členských států. (Foto: Flickr)

„Pokud se objeví více států, které budou trvat na tom, aby nějakým způsobem poškodily Evropskou unii, organizace může skončit,“ připustil.

Podle Tuskova názoru zahájilo Polsko a Maďarsko proces „podkopávání“ EU.

„Může se stát, že Polsko opustí Evropskou unii a tím ji oslabí,“ dodal Tusk.

Upřesnil, že krize ve vztazích mezi některými státy a vedením EU má politickou povahu a trvá již dlouhou dobu.

Tusk poukázal na to, že Evropská unie se nerozpadne „pozítří“, ale vysvětlil, proč tato možnost existuje.

„Pamatuji si, jak jsem hovořil s Davidem Cameronem (bývalým předsedou vlády Velké Británie, během jehož působení ve funkci se konalo referendum o odchodu země z Evropské unie), a ten mi řekl: „Neboj se, my z EU určitě neodejdeme.“

A najednou, o šest měsíců později, se stalo něco, co vláda nepředvídala,“ řekl Tusk.

Soud EU v Lucembursku již dříve upozornil Polsko na nesoulad ustanovení soudní reformy s evropským právem, zejména v tom, co se týká nezávislosti soudního systému země. Uvádělo se, že ustanovení o disciplinárním senátu Nejvyššího soudu Polska nezaručují nezávislost a nestrannost soudců, protože mohou být přímo nebo nepřímo ovlivněni zákonodárnou a výkonnou mocí.

Pokud Polsko neodstraní porušení, může být pokutováno Evropskou unií.

Poté generální prokurátor Polska, ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro obvinil Soudní dvůr Evropské unie z plnění politického příkazu. Podle jeho názoru soud EU předvedl „koloniální myšlení, které umožňuje rozdělení zemí EU na lepší a horší“.

Zdroj: reuters.com