Poté, co Vídeň jako poslední spolková země zachovala povinnost masek FFP2 ve veřejné dopravě, starosta Michael Ludwig nakonec ustoupil – od 1. března končí povinnost masek ve veřejné dopravě pro celé Rakousko. (Foto: Shutterstock)

Zajímavost: donedávna jste mohli být za nenošení masky potrestáni.

S ukončením povinnosti masek vlastně opět vstupuje v platnost zákaz zahalování, který platí od roku 2017. V souladu s tím je na veřejných místech zakázáno zakrývat si obličej k nepoznání, což rozhodně zahrnuje i nošení masky. Budou nyní ti, kteří se z různých důvodů stále nechtějí obejít bez masky, vyzváni k zaplacení?

Skutečnost je taková: Wiener Linien nemá žádnou výkonnou moc spolkových zákonů. Jak pro „Heute“ vysvětlila mluvčí, v domovním řádu žádný zákaz nošení masky není. Každý, kdo chce nosit ochrannou masku, tak může učinit.

Podle zákona přijatého tehdejší turecko-modrou vládou může být uložena pokuta 150 eur, pokud si někdo zakrývá „své rysy oděvem nebo jinými předměty“. Přísně vzato to mohou dělat pouze lidé, kteří mají lékařské potvrzení o nutnosti nosit ve veřejné dopravě masku.

Zákon byl zaměřen především na muslimské ženy, jejichž celoobličejové závoje byly vládě trnem v oku. Během pandemie se stal zastaralým.

Ministerstvo vnitra na dotaz deníku Heute ohledně této nepřehledné záležitosti odpovědělo:

Po zrušení obecného požadavku na masku FFP2 bude platit § 2 odst. 2 AGesVG jako původně. Před pandemií bylo pro používání masek ze „zdravotních důvodů“ vyžadováno lékařské potvrzení. Při uplatňování AGesVG bude policie zasahovat zvláště přiměřeným způsobem, zejména v nadcházejících měsících.

Pokud osoba věrohodně prokáže zdravotní důvod, nejedná se o správní delikt. Cílem a účelem zákazu zahalování je podpora integrace. Ten by měl být při zásahu v popředí, ale dobro zdraví by nemělo být zatlačeno do pozadí.

Příslušné spolkové ministerstvo (BMSGPK) v současné době koordinuje, zda a v jaké podobě budou v budoucnu zveřejněny varovné povinnosti nebo doporučení pro povinné roušky. Tato doporučení bude třeba při zásahu zohlednit. V rámci policie budou vydány jednotné pokyny.

Mnohé tedy zřejmě leží v pravomoci příslušných policistů. Na základě informací, které jsou v současné době k dispozici, však není jasná linie – teprve se uvidí, jak budou odpovědná ministerstva postupovat.

Zdroj: heute.at