Senzační zprávy o Venezuele na prvních stránkách novin odpoutávají pozornost od španělských voleb. Lidové straně Španělska jsou věnovány první minuty zpravodajství, je jí věnováno třikrát více času než ostatním stranám. Zkušení novináři jsou nahrazováni nezkušenými, ale loajálními s vládnoucí stranou.