Světový dluh nyní dosáhl průměrné úrovně 86 000 dolarů na osobu, informoval Mezinárodní měnový fond (MMF). Nejvíce si půjčují USA, Čína a Japonsko. Tyto země jsou odpovědné za více než polovinu světového dluhu.

Mezinárodní měnový fond prohlásil, že příchod Číny do této oblasti největších dlužníků je relativně nový jev. Od začátku nového milénia vyrostl podíl Číny v globálním měřítku z méně než tří procent na více než 15 procent v důsledku růstu úvěrů po světové finanční krizi.

Podle zprávy MMF vyrostl světový dluh na úroveň 184 trilionů dolarů v nominální hodnotě. To je ekvivalent 225 procentům světového HDP v roce 2017. Číslo je o 2 miliardy vyšší než suma, která byla původně vypočítána v říjnu, jelikož zahrnuje i dluh několika zemí, jejichž údaje nebyly dříve k dispozici.

„Díky oběma dluhům — státním i soukromým — v celém světě, GDD (světová dluhová databáze) nabízí bezprecedentní obrázek globálního dluhu v éře po druhé světové válce," prohlásil Mezinárodní měnový fond. GDD obsahuje veřejný a soukromý dluh 190 států, měří se od 50. let minulého století.

Zdroj:  dawn.com