Světové ekonomické fórum (WEF) vyzývá k ukončení vlastnictví osobních automobilů. Nedávno zveřejněný dokument vyzývá k ukončení „plýtvání“ soukromými vozidly ve prospěch veřejné dopravy a společných automobilů. (Foto: Youtube)

„Průměrný osobní automobil nebo dodávka v Anglii jezdí jen 4 % času,“ uvádí se v dokumentu WEF. Následně vyzývá majitele automobilů, aby své vozidlo prodali, protože „platformy pro sdílení automobilů, jako jsou Getaround a BlueSG, se již chopily této příležitosti a nabízejí vozidla, u nichž se platí za každou hodinu používání“.

Konec vlastnictví soukromých automobilů je pro řešení změny klimatu zásadní, tvrdí WEF. Fórum dále prosazuje, aby se stejné principy uplatňovaly i při navrhování měst a domů.

„Proces navrhování, který se zaměřuje na uspokojování základních potřeb namísto navrhování pro nákup výrobků, je pro tento přechod zásadní,“ píše WEF. „To je způsob myšlení, který je nutný k novému návrhu měst, aby se snížila spotřeba soukromých vozidel a dalších druhů používání.“

Řada evropských zemí a amerických států již přijala legislativu, která zakáže prodej neelektrických automobilů již v roce 2030. Washington, New York a Kalifornie již taková opatření přijaly, zatímco rostoucí počet členských států EU učinil totéž.

V Irsku vláda sdělila občanům, že se v rámci boje proti změně klimatu budou cpát do hustě obydlených měst. Řidiči budou v rámci plánu, který má „revolučním způsobem“ změnit životní styl a chování lidí, vytlačeni ze silnic.

Kromě toho Mezinárodní energetická agentura (IEA) nařídila světovým vládám, aby drasticky snížily dodávky ropy domácím spotřebitelům s cílem podpořit dodržování předpisů tím, že „vystrnadí“ lidi z jejich osobních automobilů.

Desetibodový plán IEA, který má vést ke „změnám v chování spotřebitelů“ a snížit poptávku po benzinu u pump, zahrnuje snížení rychlostních limitů, práci z domova tři dny v týdnu, více elektromobilů, neděle bez aut, více cyklostezek, levnější veřejnou dopravu a větší využívání dálkových vlaků namísto letadel, uvedl Breitbart News.

Aby vláda odvrátila „klimatickou apokalypsu“, plánuje donutit lidi „vystoupit z osobních automobilů, protože ty jsou největšími viníky emisí“, a to pomocí návrhů, které zahrnují zákaz vjezdu vozidel na fosilní paliva do měst po celé zemi, aby záměrně ochromila běžné motoristy.

Zdroj: breitbart.com