Studie publikovaná v časopise Classical and Quantum Gravity připouští možnost cestování v čase. Jejím autorem je Germain Tobar z Univerzity v Queenslandu. (Foto: Flickr)

Student fyziky uvádí, že pracoval na tom, jak "umocnit čísla", aby bylo možné bez paradoxů realizovat jev, který zná lidstvo především ze sci-fi filmů a románů.

Cestování v čase je téma, která se zpopularizovala zejména díky románem nebo filmem. Jeho existenci ale připouštějí i mnozí vědci. Jedním z nich byl například britský teoretický fyzik Stephen Hawking. Nejnověji se k němu přidal australský student. 

Tobar ve  své studii uvedl, že pracoval na tom, jak umocnit čísla, aby bylo možné bez paradoxů cestovat v čase.

"Klasická dynamika říká, že pokud znáte stav systému v konkrétním čase, může to vypovídat o celé jeho historii. Einsteinova teorie obecné relativity však hovoří o existenci časových smyček nebo cestování v čase, takže událost se může najednou odehrávat v minulosti i v budoucnosti, což vlastně vyvrací studiu dynamiky," vysvětluje. 

Germainovo výpočty také naznačují, že časoprostor se může potenciálně přizpůsobit, aby se vyhnul paradoxem. Představte si cestovatele v čase, který cestuje do minulosti, aby zabránil šíření nemoci. Pokud by byla jeho mise úspěšná, tak by se přece ani nemusel do minulosti vracet, aby ji jednou porazil.

Tobarova práce ale naznačuje, že nemoc by se i tak rozšířila jiným způsobem, jinou cestou nebo jinou metodou, čímž by se odstranil zmíněný paradox. A ať by už cestovatel v čase udělal cokoliv, nedokázalo by to zabránit tomu, aby zmíněná nemoc propukla.

Pochopení studentovo práce je problematické i pro matematiky. Zkoumá totiž vliv deterministických procesů bez jakékoliv náhodnosti na libovolný počet oblastí v prostorovém obsahu a ukazuje, jak obě uzavřené časové křivky (definované již Einsteinem), mohou odpovídat pravidlům svobodné vůle a klasické fyziky. 

"Matematika se zastaví a výsledky jsou obsahem vědecké fantastiky," říká fyzik Fabio Costa, který dohlížel na studii. 

Tobar výzkum odstraňuje problém s další hypotézou, podle které cestování v čase je možné, ale cestovatelé by byli omezeni v tom, co by dělali, aby jim zabránili vytvářet paradox. V tomto modelu mají cestovatelé svobodu dělat cokoliv, ale paradoxy nejsou možné. 

"Události se vždy upraví tak, aby nedocházelo k nesrovnalostem. Rozsah námi objevených matematických procesů naznačuje, že cestování v čase se svobodnou vůlí je v našem vesmíru logicky možné bez jakýchkoliv paradoxů," doplňuje Costa.

Skutečný návrat do minulosti však i nadále zůstává nepolapitelný. Potenciální stroje času jsou totiž v současné době pouze soubory číslic a mají podobu výpočtů poznamenaných na papíře.

Zdroj:  sciencealert.com