Světové ekonomické fórum (WEF) je na nejlepší cestě stát se středobodem definování toho, jak bude budoucí metaverze vypadat, a to tím, že se do jejího vytváření zapojilo již v počátcích. (Foto: Facebook)

„Iniciativa WEF zahrnující více zainteresovaných stran“ chce převzít vedoucí úlohu při definování a budování metaverza, oznámil prezident pro globální záležitosti společnosti Facebook (Meta) a bývalý britský vicepremiér Nick Clegg.

Iniciativa, která byla představena v příspěvku na internetových stránkách akce v Davosu, je ambiciózní: chce poskytnout návod na vytvoření „etického, inkluzivního a ekonomicky životaschopného metaverza“ a představovat spojení mezi podniky, regulačními orgány, občanskou společností a akademickou obcí ze soukromého i veřejného sektoru.

„Definování a budování metaverza“ se chce zaměřit na vytvoření zásad jeho řízení, ale také na něco, co je definováno jako „vytváření společenských hodnot“. První klíčová oblast iniciativy má určit bezpečné, interoperabilní a „inkluzivní“ technologie a prostředí pro metaverzi, zatímco co znamená „vytváření hodnot“, není vysvětleno.

V příspěvku se nicméně uvádí, že iniciativa bude poskytovat informace o rizicích a pobídkách pro podniky a společnost i jednotlivce.

A také „nastíní, jak mohou být narušeny hodnotové řetězce, transformována odvětví, vytvořena nová aktiva a chráněna práva“.

Zdá se, že WEF se chce zapojit do vytváření a prostřednictvím řízení a regulace nakonec i do kontroly metaverza v raných fázích jeho vývoje. Příspěvek uznává, že koncept by se mohl ubírat různými směry a WEF by jej rád nasměroval konkrétním, na kterém se shodnou účastníci iniciativy.

V současné době jich je více než 60, včetně velkých technologických firem. V příspěvku jsou citována prohlášení zúčastněných stran, jako je Clegg jménem společnosti Meta a vrcholných představitelů společností Microsoft, HTC, Sony Interactive, ale také Walmart, CJ Corporation, LEGO Group, Animoca Brands a dalších.

Mezi zhruba 60 zúčastněnými stranami jsou nejen technologičtí a korporátní giganti a startupy, ale také akademici a zástupci občanské společnosti, uvedl WEF.

Iniciativa slibuje, že poskytne průmyslu soubor nástrojů pro budování metaversa, který bude mít „etický a odpovědný“ charakter.

Podle Nicka Clegga bude budoucí metaverze představovat „sílu pro inkluzi a spravedlnost“.

A Meta také nechce být příliš odpovědná.

„Nesmí být utvářena technologickými společnostmi na vlastní pěst. Musí se vyvíjet otevřeně v duchu spolupráce mezi soukromým sektorem, zákonodárci, občanskou společností, akademickou obcí a lidmi, kteří budou tyto technologie používat,“ řekl.

Z dokumentu WEF však není jasné, jak přesně jsou „lidé, kteří budou tyto technologie používat“, zastoupeni jako zúčastněné strany.

Zdroj: reclaimthenet.org