V souvislosti s očkováním proti novému koronaviru eviduje slovenský Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) k 9. dubnu 3050 hlášených podezření na nežádoucí účinky vakcín. (Foto: Flickr)

Z celkového počtu hlášení je 134 závažných, což představuje 4,4 procenta hlášení. Na své stránce to uvedl SÚKL.

Mezi nejčastěji hlášené závažné nežádoucí účinky patřil přetrvávající zvýšený krevní tlak, a to zejména u pacientů léčených na hypertenzi.

Dalšími také byly prekolapsový stav, kolaps, trombóza, alergické reakce, dočasná paralýza či krátkodobá ztráta vědomí.

„Výskyt a intenzita nežádoucích účinků závisí na celkovém zdravotním stavu daného člověka, na věku, přičemž obecně jsou nežádoucí účinky po očkování u lidí ve vyšším věku méně časté a méně intenzivní, také od jiných současně užívaných léků, imunitní odpovědi, ale v některých případech i od psychického nastavení člověka,“ připomněl SÚKL.

Zdroj: sukl.sk