Slovenská lékařská komora (SLK) bere na vědomí rozhodnutí Ústředního krizového štábu SR realizovat druhé kolo testování v okresech nad 0,7 % osob pozitivních na nový koronavirus. Zároveň však konstatuje, že není pravda, že rozhodnutí štábu vycházelo z odborného doporučení konzília odborníků. (Foto: Facebook)

K celé věci se vyslovila manažerka pro komunikaci a média SLK Nancy Závodská.

„Veřejnost nebyla informována o důvodech, na jejichž základě se odklonili od doporučení konzília odborníků udělit výjimku okresům s vyšším procentuálním podílem nakažených než 0,7 procenta,“ uvedla lékařská komora.

SLK ale vítá, že budou realizována některá opatření, která v minulosti navrhovala. Jde především o zaměření se na ohniska nákazy, testování ve zdravotnických zařízeních, pravidelné opakování testů v domovech sociálních služeb a testování ostatních rizikových skupin. Svůj význam má podle SLK i testování ve strategických podnicích.

„V této chvíli za neméně důležité považujeme i testování na hranicích. Umožnit přechod hranic jen negativně testovaným na nový koronavirus je v tomto období zcela klíčové. Stejně tak je důležité důsledné vyhledávání kontaktů od pozitivně testovaných osob,“ tvrdí SLK.

Lékařská komora zároveň uvádí, že by bylo chybou, kdyby se začaly nekontrolovatelně uvolňovat opatření týkající se mobility a shromažďování. Vyzývá proto občany, aby nepodléhali nepřiměřenému optimismu.

„I přes oficiální informace, že je někdo negativní, při limitaci a senzitivitě uvedených testů, se i nadále všichni musíme chovat velmi opatrně a zodpovědně,“ uzavřela věc SLK.