Vše, na čem něco stavíte, patří nám.

Uniklé memorandum obíhající mezi senátními Demokraty obsahuje řadu návrhů k autoritářským regulacím digitálních platforem, údajně za účelem tvrdšího postupu proti internetovým robotům a falešným zprávám z Ruska. Aby se tak zachránila důvěra Američanů v „naše instituce, v demokracii, ve svobodný tisk a ve svobodný trh,“ a kvůli tomu navrhují, že potřebujeme bezprecedentně nedemokratické vládní intervence do tisku a trhů na internetu včetně „důkladné legislativy ochrany data jako mají v Evropě GDPR.“ 

Tento koncept politiky zvaný „Potenciál návrhy na politiku regulace sociálních médií a technologických firem,“ sepsaný senátorem Markem Warnerem a uniklý přes neznámý zdroj do Axios – začíná tvrzením, že za Rusy se táhne dlouhodobá historie dezinformací už z dob, kdy „se Sověti pokoušeli šířit ‚falešné zprávy‘ zostouzející Martina Luthera Kinga“ (kdy zapomíná zmínit, že v té době Američané u moci dělali to samé.) Teď je to ale už JINÉ, protože máme technologie.

„Ty dnešní nástroje vypadají skoro, jako by byly postaveny pro ruské dezinformační techniky,“ domnívá se Warner. A ty, které teprve přijdou, ujišťuje nás, budou ještě horší.

A takto navrhuje Warner, jak si s tím máme poradit:

Povinné ověřování lokality. Tento spis navrhuje, že mediální platformy by měly být nuceny ověřovat a nahlašovat zeměpisný původ všech účtů a příspěvků uživatelů.

Povinné ověřování identity: Spis navrhuje přinutit sociální média a technické platformy, aby autentizovaly identitu uživatele a dovolily jen „autentizované“ účty („ty neautentizované účty nejenže představují hrozbu našemu demokratickému procesu… ale podvrací i integritu digitálních trhů“), kdy by mělo být „pochybení při uvedení patřičné adresy a neautentizovaná aktivita účtu“ trestné jak jako „porušení předpisů o ohlašování SEC, tak Paragrafu 5 federálního Zákona o Federální obchodní komisi.“

Ocejchování internetových robotů: Warnerův spis navrhuje donutit společnosti, aby nějak ocejchovaly internetové roboty, jinak budou pokutovány (kdy od Warnera nepadlo ani slovo o tom, jak by to mohlo být na dálku možné.)

Definovat populární technické platformy jako „kriticky důležité infrastruktury“. Tím by byly podrobeny všem druhům přísných předpisů a kontrol, uvádí tento spis, kdy jako příklad uvádí Google Map, jakožto aplikaci nebo platformu, pro kterou by to mělo platit. „Tento zákon by neměl stanovovat povinnost, že dominantní poskytovatel musí tyto služby poskytovat zdarma,“ píše Warner. „Spíše by se mělo požadovat, aby nabízel rozumné a nediskriminující podmínky,“ stanovené vládou.

K dalším návrhům patří, více požadavků na nahlašování týkajících se politické mluvy na internetu, větší výdaje na obranu proti údajným hrozbám kybernetické bezpečnosti, větší financování Federální obchodní komise, požadavky, aby algoritmy společností mohly být auditovatelné federálními orgány (a aby ta data sdíleli s univerzitami a dalšími) a požadavky na „interoperabilitu mezi dominantními platformami.“

Spis rovněž navrhuje uzákonění, aby technické platformy nad určitou velikostí musely svá data vydávat ke zpracování „nezávislým výzkumníkům veřejného zájmu,“ aby ti mohli identifikovat potenciální dopady na veřejné zdraví, závislosti lidi, chování porušující zákony o férovou konkurenci, radikalizaci, podvody, „propagandistické dezinformace uživatelů“ a obtěžování – a tato data by se pak mohla využít „k informovaným aktivitám regulátorů nebo Kongresu.“

A samozřejmě by to obsahovalo i další revizi Paragrafu 230 Zákona o komunikační slušnosti, který nedávno Kongres upravil vyloučením ochrany pro obsah spojený s prostitucí. Revize Paragrafu 230 by mohla dát uživatelům možnost požadovat odstranění určitých druhů obsahu a hnát platformy k odpovědnosti, když neposlechnou, ač přiznává, že „pokusy rozlišovat mezi skutečnými dezinformacemi a legitimní satirou by se mohly ukázat jako obtížné.“

„Ty návrhy v tomto spise mají široký dosah a v některých případech jsou i politicky nemožné a vyvolávají skoro tolik otázek, na kolik se pokouší najít odpovědí,“ poukazuje v Columbia Jurnalism Review Mathew Ingram, což je ještě hodně umírněná formulace.

Elizabeth Nolan Brown

Zdroj: reason.com