Radost byla vidět na tváři Aimana Mazyeka. Výsledek voleb byl ohromující: 99 procent poslanců ho zvolilo za prvního opravdu důvěryhodného spolkového prezidenta. Ten, který vystoupil proti němu, byl okamžitě ukřižován.

Spolková kancléřka Claudia Rothová (Zelení), která před třemi lety přešla na islám, blahopřála přímo po pátečních modlitbách a políbila nohy nového vůdce. 

Dokonce i vůdkyně strany IPD (islámská strana Německo, dříve CDU / SPD) Widmann Fatima Mauzová  byla spokojena s jasným výsledkem voleb:

"Islám je již dlouho součástí Německa. Ale konečně také islám vede tuto zemi. Není to jen symbolický čin pro muslimskou většinu, je to také známka přátelství a úcty k našim sousedům a partnerům v Turecku a Saúdské Arábii. "

Slavnostní inaugurace se výjimečně nekonala ve Spolkovém sněmu, , ale v „two-minaret mešitě“ v Kolíně nad Rýnem, který býval dříve znám jako Dom pro nevěřící.

Po obřadu, který vedl imám Kolle, všichni  přítomní poklekli směrem Mekce, Mazyek opustil mešitu se svým doprovodem. Stovky tisíc mužů se shromáždily v předsíni. Vykřikovali "Alláhu Akbar" a dychtivě mávali vlajkami islámského státu Německo.

Poté, co se dav uklidnil, mohl Mazyek pronést svůj projev:

„Milá muslimská komunito. Dnes je velmi zvláštní den. Pro vás, pro mě, ano pro celé Německo. Po desetiletí jsme trpěli pod otroctvím křesťanů a ateistů v této zemi. Byli jsme diskriminováni, kriminalizováni a znovu a znovu se nás snažili vyhnat z naší země, kterou jsme vybudovali  po druhé světové válce. Díky Alláhovi a politikům, s výjimkou teď zakázané AFD,  kteří byli vnímaví k islámu se to podařilo. Možná také proto, že naši patroni v Turecku, Kataru a Saúdské Arábii tady finančně pomohli . Ale bez ohledu na to, samotný výsledek záležel na nás.

Pokročili jsem daleko. Od dnešního dne představitelem této krásné země na celém světě bude  muslim. Nyní začíná nová kapitola v historii Německa. Pro ty, kteří v poslední době tvrdil, že já a moji souvěrci přinesou na Západ kulturní poušť, tak říkám: Ne, opak je pravdou, vykouzlíme oázu z Německa, kde každý může mít stín, uhasit žízeň a zahnat hlad, když nám bude věřit. A každý, kdo nadále tvrdí, že islám je nemilosrdné náboženství, bude  potrestán tisíci ranami bičem. Protože islám je milosrdné náboženství. To platí i pro Němce, kteří dosud nezměnili svůj názor. Máte svobodnou volbu. Buď se stanete muslimy nebo vás pošleme do pouště, nyní je už prakticky prázdná. "

Po projevu se křičící dav rozptýlil a vyrazil s podporou „náboženské policie“  pátrat po roztroušených a většinou skrytých ještě žijících nevěřících.

Mazyek, Rothová  a Widmann Fatima Mauzová však odjeli do hlavního města. Chtěli také navštívit hrob Angely Merkelové, která minulý rok nečekaně zemřela poté, co ji osel zadními nohami zasáhnul do hlavy.

Muslimský hřbitov, kde bývalá kancléřka teď odpočívá v pokoji, je umístěn hned vedle Bundestagu.  Trio politiků zde chce položit věnec, aby poděkoval paní Merkelové za vynikající přípravu.

„To si opravdu zaslouží," řekla Rothová. "Bez ní bychom ještě nebyli tak daleko. Koneckonců její novoroční řeč z roku 2015 všechno rozhýbala. To bylo zelené světlo pro  islámské asociace ke spuštění  náboženské revoluce. "

„Ano," odpověděla Widmann Fatima Mauzová, „my jsme se také podíleli. Koneckonců, CDU / SPD byla první stranou, která přešla jako organizace se všemi jejími členy k islámu. "

„Myslím, že si můžeme vzájemně poblahopřát," dodal Mazyek, „všichni jsme přispěli k našemu vítězství - ve prospěch německého lidu."

Jejich smích byl slyšel dokonce i daleko na Východě.

Nepodléhejte panice. To je "jenom" satira!

Zdroj:  journalistenwatch.com, pz.cz