Státní korporace Roskosmos si nechala patentovat systém ochrany družic před nárazy částic kosmického smetí. Tato informace byla zveřejněna v databázi Federální služby intelektuálního vlastnictví. (Foto: Fotolia)

Žádost o patent nese název Zařízení na ochranu kosmického přístroje před rychlostním nárazovým vlivem částic kosmického smetí.

Zařízení se skládá z dvouvrstvového ochranného štítu z hliníku, oceli, nebo mědi, s velkým množstvím kuželovitých prvků na povrchu. Vrchol kuželovitých prvků je pokryt pevnou slitinou. Dutiny mezi kužely jsou zaplněny kompozitním materiálem.

Při úderu se má částice rozpadnout na drobnější a ztratit část energie, samotné částečky se po nárazu na kuželovitý základ ochranného štítu mají odchýlit na různé strany.

Kuželovitý ochranný systém má být o 10 % lehčí než analog s plochým štítem stejné tloušťky, praví se v popisu vynálezu.

Štíty na ochranu před meteority různých konstrukcí jsou dnes používány na ochranu ISS a kosmických lodí před poškozením. Na odvrácení jejich srážky s velkými objekty se používá korekce jejich oběžné dráhy. Roskosmos dříve na portálu státních nákupů zveřejnil informace, že kontroluje trajektorii letu a je připraven k manévrům s 74 ruskými kosmickými přístroji.

Podle údajů Roskosmosu se dnes v prostoru kolem Země nachází 600-700 tisíc objektů kosmického smetí o průměru přes jeden centimetr.

Vynález na „neviditelnost“ družic

Dříve si Roskomos patentoval způsob maskování vesmírných přístrojů optickými prostředky, který dovolí udělat družice „neviditelnými“. V popisu vynálezu se uvádělo, že to patří do kategorie způsobů maskování a může se používat na snížení viditelnosti vesmírného přístroje ve viditelném pásmu spektra.

Podle návrhu mají být družice pokryty speciálním vzdušným bublinatým povlakem, který rozptyluje světlo. Tak se snižuje viditelnost objektu při pozorování ze Země deseti a více násobně díky rozptylování světla odráženého bublinami.

Zdroj: snews.com