Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi byla na ruské televizi Rossija 1 položena otázka, proč se ruské úřady chovají korektně i k těm, kteří si někdy ve svém chování dovolí i naprosté hrubiánství. (Foto: Kremlin)

Na tuto otázku prezident odpověděl, že Moskva upřednostňuje komunikaci s partnery výhradně uctivým tónem.

„Nemyslím si, že bychom při hájení svých zájmů měli vypadat jako nějací hlupáci, jako blázni, kterým se do rukou dostala břitva, a oni s ní v ruce běží a máchají. A ještě k tomu všechny uráží různými nezáživnými výrazy,“ odpověděl Putin.

Ruský prezident kromě toho vyjádřil přesvědčení, že konfrontace na mezinárodní ekonomické scéně bude pokračovat. „Je mi jasné, že konfrontace na mezinárodní ekonomické scéně bude pokračovat,“ uvedl.

Telefonát s Macronem

Za zmínku na tomto místě stojí, že koncem června proběhlo mezi ruským prezidentem a francouzským prezidentem Macronem jednání přes internet prostřednictvím videokonference.

Během telefonátu Putin uvedl, že staré problémy, se kterými je potřeba bojovat, se nikam nepoděly. Jedná se o terorismus, nekontrolovatelnou migraci, změnu klimatu a různé pandemie. 

Macron tehdy připomněl význam zachování a ochrany historické paměti a vyzval, aby se nezapomínalo na rány minulosti. Podle slov Macrona přetrvávající krize ukazuje, že je důležité vytvořit jednotný evropský prostor od Lisabonu po Vladivostok.

Macron kromě toho zdůraznil důležitost realizace plánu, který byl přijat během summitu normandské čtyřky v Paříži v prosinci minulého roku. Co se týče Sýrie, pak francouzský lídr vyjádřil znepokojení nad humanitární situací, kterou zkomplikovala pandemie koronaviru. V této souvislosti Macron zdůraznil nutnost udržovat přeshraniční mechanismy pod záštitou OSN, aby došlo k uspokojení naléhavých potřeb civilního obyvatelstva.

Ochrana před novými hrozbami

Také během Putinova proslovu u příležitosti vojenské přehlídky, která se konala 24. června, zaznělo pár slov ke vzájemným vztahům. Podle slov ruského prezidenta bude Rusko schopné zachránit svět před novými hrozbami. Podle jeho slov je důležité jak posílení přátelství, tak i důvěra mezi národy.

Kromě toho Putin uvedl, že jsou otevřeni dialogu a spolupráci v nejnaléhavějších otázkách mezinárodní agendy. Vysvětlil, že se jedná o vytvoření společného spolehlivého bezpečnostního systému, který potřebuje složitý a rychle se měnící svět. „Jenom společně ho můžeme zachránit před novými nebezpečnými hrozbami,“ uvedl.

Zdroj: snews.com