Podle nové studie je postinfekční imunita podobná nebo dokonce lepší než ochrana poskytovaná vakcínou COVID-19. (Foto: Shutterstock)

Vědci zjistili, že ochrana po infekci – obecně známá jako přirozená imunita – byla silná a zůstala významná po celou dobu. Proti variantám Wuhan, Alpha a Delta byla ochrana proti opětovné infekci 85 % po čtyřech týdnech, 78 % po 40 týdnech a 55,5 % po 80 týdnech.

Proti subvariantě Omicron BA.1 tato ochrana klesala rychleji, a to na 36 procent ve 40. týdnu, a ochrana proti symptomatickému onemocnění také klesla pod 50 procent.

Vědci však zjistili, že ochrana proti závažným onemocněním byla silná proti všem kmenům, včetně subvarianty BA.1. Přirozeně imunní jedinci měli ve 40. týdnu 88,9procentní ochranu proti BA.1, což bylo ve skutečnosti více než proti dřívějším kmenům.

„Naše analýza zjistila výrazně sníženou ochranu proti opětovné infekci omikronovou variantou BA.1, ale úroveň ochrany proti závažnému onemocnění zůstala vysoká,“ uvedl ve studii Dr. Stephen Lim z Institutu pro měření a hodnocení zdraví na Lékařské fakultě Washingtonské univerzity a jeho spoluautoři.

Dr. Brett Giroir, bývalý zdravotnický úředník Trumpovy administrativy, jehož příspěvek o přirozené imunitě byl na Twitteru cenzurován jménem člena představenstva společnosti Pfizer Dr. Scotta Gottlieba, uvedl, že studie „prokazuje robustnost přirozené imunity“.

Dr. Vinay Prasad, epidemiolog z Kalifornské univerzity v San Francisku, který se na studii rovněž nepodílel, uvedl, že článek přináší „přesvědčivé argumenty, že můžeme účinně přestat posilovat průměrně rizikové jedince (většinu dospělých), kteří prodělali kovid“.

„Politika očkování by měla být u osob s předchozím onemocněním jiná,“ řekl také Prasad.

Představitelé veřejného zdravotnictví opakovaně prohlašovali, že očkování je lepší než přirozená imunita, nebo že přirozeně imunní lidé by se měli nechat očkovat i přes ochranu, kterou mají. Některé jiné země přirozenou imunitu uznaly tím, že snížily počet doporučených dávek pro populaci.

Srovnání s očkováním

Výzkumníci provedli přehled a metaanalýzu tak, že vyhledali studie o přirozené imunitě provedené do 31. září 2022. Do studie byly zahrnuty studie, pokud byla skupina přirozeně imunních, neočkovaných osob porovnávána s neočkovanými osobami, které nebyly nakaženy. Studie, které zahrnovaly i očkované osoby, byly zahrnuty, pokud výzkum zahrnoval i neočkované a přirozeně imunní osoby. Studie, které měly výsledky pouze pro přirozenou imunitu v kombinaci s očkováním nebo hybridní imunitu, byly vyloučeny.

Výzkumníci provedli modelovací techniku zvanou bayesovská meta-regrese, aby dosáhli souhrnných odhadů ochrany podle doby od nákazy.

Do metaanalýzy bylo zahrnuto celkem 65 studií z 19 různých zemí. Pouze 30 z nich však obsahovalo informace o době od infekce a podskupina z nich zahrnovala informace o jednom nebo více výsledcích – infekci, symptomatickém onemocnění a závažném onemocnění – v období BA.1.

Jedním z hlavních závěrů výzkumníků bylo, že studie ukázala, že přirozená imunita „je přinejmenším rovnocenná, ne-li větší než imunita poskytovaná dvoudávkovými mRNA vakcínami“ nebo vakcínami Pfizer a Moderna s messengerovou RNA.

Tento závěr byl podpořen odkazy na pouhé dvě studie – jednu nepublikovanou a jednu publikovanou práci z Kataru, které zjistily, že přirozená imunita chrání více než mRNA vakcíny. Graf ve studii také ukázal, že přirozená imunita poskytuje lepší imunitu očkování proti infekci, symptomatickému onemocnění a závažnému onemocnění – a to i proti třem dávkám vakcíny nebo primární sérii a posilovací dávce.

Výzkumníci také zdůraznili, že vakcína COVID-19 může způsobit problémy, včetně úmrtí, ale nezmínili se o vedlejších účincích očkování, které mohou rovněž způsobit dlouhodobé problémy, včetně úmrtí.

Mezi omezení patřil nízký počet studií, které byly pro analýzu analyzovány, a spoléhání se na observační studie.

Studii publikoval časopis The Lancet. Výzkumníci získali finanční prostředky z několika zdrojů, včetně Nadace Billa a Melindy Gatesových. Bill Gates, zakladatel společnosti Microsoft, opakovaně propagoval očkování během pandemie.

Zdroj: theepochtimes.com