Americký politik, aktivista a nynější kandidát na amerického prezident Robert Kennedy představil svůj program, který chce zrealizovat, pokud bude zvolen. (Foto: Flickr)

Z dlouhodobého hlediska není síla národa dána jeho armádou. Amerika vydává na zbrojení tolik peněz jako dalších devět zemí dohromady, a přesto za posledních 30 let země neoslabila, ale posílila. I když její vojenská technika vládne, Amerika se zevnitř vydlabává. Nemůžeme být silným a bezpečným národem, když je naše infrastruktura, průmysl, společnost a ekonomika slabá.

Jednou z hlavních priorit Kennedyho vlády bude učinit Ameriku opět silnou. Když je tělo nemocné, odebírá energii z končetin, aby mohlo vyživovat životně důležité orgány. Je čas ukončit imperiální projekt a věnovat se všemu, co bylo zanedbáno: rozpadajícím se městům, zastaralým železnicím, selhávajícím vodovodním systémům, rozpadající se infrastruktuře, churavějící ekonomice. Roční výdaje na obranu se blíží jednomu bilionu dolarů. Po celém světě udržujeme 800 vojenských základen. Mírová dividenda, která měla přijít po pádu Berlínské zdi, nebyla nikdy vykoupena. Nyní máme další šanci.

Robert F. Kennedy mladší zahájí jako prezident proces odbourávání impéria. Přivedeme vojáky domů. Přestaneme zvyšovat nesplatitelné dluhy, abychom mohli vést jednu válku za druhou. Armáda se vrátí ke své správné úloze bránit naši zemi. Ukončíme zástupné války, bombardovací kampaně, tajné operace, převraty, polovojenské jednotky a vše ostatní, co se stalo tak normální, že většina lidí ani neví, že se to děje. Ale děje se to, je to neustálé vyčerpávání našich sil. Je čas vrátit se domů a obnovit tuto zemi.

„Amerika nemůže být impériem v zahraničí a doma zůstat demokracií.“

— Robert F. Kennedy, Jr.

Na Ukrajině je nejdůležitější prioritou ukončit utrpení ukrajinského lidu, který se stal obětí brutální ruské invaze a také obětí amerických geopolitických machinací sahajících přinejmenším do roku 2014. Nejprve si musíme ujasnit: Je naším posláním pomoci statečným Ukrajincům bránit jejich suverenitu? Nebo je jeho cílem využít Ukrajinu jako pěšáka k oslabení Ruska? Robert F. Kennedy si vybere to první. Najde diplomatické řešení, které přinese Ukrajině mír a vrátí naše zdroje tam, kam patří. Nabídne stažení našich vojáků a raket s jadernými hlavicemi od ruských hranic. Rusko stáhne své jednotky z Ukrajiny a zaručí její svobodu a nezávislost. Mírové síly OSN zaručí mír v ruskojazyčných východních oblastech. Ukončíme tuto válku. Ukončíme utrpení ukrajinského lidu. To bude začátek širšího programu demilitarizace všech zemí.

Musíme přestat vnímat svět v kategoriích nepřátel a protivníků. Jak napsal John Quincy Adams, „Američané nechodí do zahraničí hledat monstra, která by zničili“. Robert F. Kennedy oživí ztracenou nit amerického zahraničněpolitického myšlení, kterou prosazoval jeho strýc John F. Kennedy, jenž se během 1000 dnů ve funkci stal rozhodným antiimperialistou. Chtěl odejít z Vietnamu. Vzepřel se náčelníkům štábů a odmítl bombardovat Kubu, čímž nás zachránil před jaderným Armagedonem. Chtěl zvrátit imperialistickou politiku Trumana a Eisenhowera, omezit CIA a podpořit svobodná hnutí po celém světě. Chtěl oživit Rooseveltův impuls k rozpuštění britského impéria, místo aby ho převzal.

Vize Johna F. Kennedyho byla tragicky přerušena kulkou atentátníka. Nyní však máme další šanci. Ano, země je nemocná, ale pod povrchem je stále vitální. Amerika je země bohatá na zdroje, kreativitu a inteligenci. Jen se musíme vážně zabývat uzdravením naší společnosti, abychom se znovu stali silnými zevnitř.

Amerika byla kdysi inspirací pro celý svět, majákem svobody a demokracie. Naší prioritou nebude nic menšího než obnovit naše morální vedení. Půjdeme příkladem. Když válečnický imperiální národ sám od sebe odzbrojí, vytvoří tím vzor pro mír všude na světě. Ještě není pozdě, abychom se dobrovolně vzdali impéria a místo toho sloužili míru jako silný a zdravý národ.

Zdroj: kennedy24.com