Text dopisu předsedkyni Sněmovny reprezentantů a předsedovi Senátu. (Foto: Wikimedia)

ZDE v anglickém znění.

Vážená paní předsedkyně: (Vážený pane předsedo:)

V souladu s Mezinárodním zákonem o nouzových ekonomických silách (50 USC 1701 a násl.) (IEEPA), Národním zákonem o mimořádných událostech (50 USC 1601 a násl.) a oddílem 301 hlavy 3 Kodexu USA, tímto oznamuji, že jsem vydal Výkonný příkaz, jímž jsem podnikl další kroky k řešení hrozby, kterou představuje Čínská lidová republika (ČLR) zvyšující vykořisťování kapitálu Spojených států, aby získala zdroje a umožnila rozvoj a modernizaci jejích vojenských, zpravodajských a dalších bezpečnostních aparátů, které nadále umožňují ČLR, aby přímo ohrožovala Spojené státy na domácí půdě i síly Spojených států v zámoří, mimo jiné vývojem a nasazováním zbraní hromadného ničení, pokročilých konvenčních zbraní a škodlivých kybernetických akcí proti USA a jejím obyvatelům.

Prostřednictvím národní strategie Vojensko-civilní fúze zvyšuje ČLR velikost vojensko-průmyslového komplexu země tím, že nutí civilní čínské společnosti, aby podporovaly její vojenské a zpravodajské aktivity. Tyto společnosti, i když zůstávají zdánlivě soukromé a civilní, přímo podporují vojenské, zpravodajské a bezpečnostní aparáty ČLR a pomáhají při jejich vývoji a modernizaci. Zároveň získávají kapitál prodejem cenných papírů investorům z USA, kteří obchodují na veřejných burzách doma i v zahraničí, lobují u amerických poskytovatelů indexu a fondů, aby tyto cenné papíry zahrnovali do nabídek na trhu, a zapojují se do dalších akcí, aby si zajistili přístup do kapitálu Spojených států. Tímto způsobem ČLR využívá americké investory k financování rozvoje a modernizace své armády.

Abych se vypořádal s touto hrozbou, podepsal jsem 12. listopadu 2020 Výkonné nařízení 13959. Výkonné nařízení 13959 zakazuje určité nákupy zahrnující veřejně obchodovatelné cenné papíry nebo jakékoli cenné papíry, které jsou odvozeny od těchto, nebo jsou určeny k zajištění investiční expozice vůči těmto cenným papírům jakékoli Komunistické Čínské vojenské společnosti. Jedná se o společnosti, které ministerstvo obrany zapsalo nebo zapíše na seznam v souladu s oddílem 1237 veřejného zákona 105-261 ve znění pozdějších předpisů, nebo je ministr financí za použití podobných kritérií identifikuje jako čínské komunistické vojenské společnosti nebo jejich dceřiné společnosti.

Dnes jsem podepsal výkonné nařízení, kterým se mění výkonné nařízení 13959. Dodatky zakazují určité prodeje i nákupy veřejně obchodovatelných cenných papírů nebo jakýchkoli cenných papírů, které jsou odvozeny od těchto komunistických čínských vojenských společností nebo jsou určeny k zajištění jejich investiční expozice. Zakazují také držení těchto cenných papírů osobami ze Spojených států jeden rok poté, co je společnost identifikována jako komunistická čínská vojenská společnost. A konečně umožňují ministru obrany zveřejnit, zda je společnost čínskou komunistickou vojenskou společností, a to na základě kritérií uvedených v oddíle 1237 (b) (4) (B) veřejného práva 105-261 ve znění oddílu 1233 Veřejného práva 106–398 a oddílu 1222 veřejného práva 108–375, bez ohledu na to, zda musí ministr toto rozhodnutí oznámit podle § 1237 písm. B) odst. 2.

Přikládám kopii výkonného nařízení, které jsem vydal.

S pozdravem,

Donald J. Trump

AC24.cz je také na  Facebooku Twitteru Telegramu a   GAB.