To, že Evropská unie vyjednává dohody o mezinárodním volném obchodu potajmu, je zneuctěním demokracie. Ač je veřejnost udržována v informačním zatmění, velkým korporacím se dostává privilegia přístupu, aby tato vyjednávání ovlivňovaly ve svém vlastním zájmu. Tyto obchodní dohody ohrožují základní práva lidí na bezpečné potraviny, dostupnou medicínu, zdravé prostředí a slušnou práci – takže žádný div, že Evropská komise nechce, abyste o nich věděli.


Observatoř korporátní Evropy (Corporate Europe Observatory) potřebuje vaši pomoc, aby vrhla světlo na tyto důležité dohody, o kterých se potajmu vyjednává s velkým businessem na sedačce řidiče. Pomozte prosím vytvořit spravedlivější a transparentnější obchodní politiku EU.

Právě jsem se odvolal proti soudnímu rozhodnutí, které by mohlo ještě prohloubit utajení obchodních vyjednávání EU a korporátní vliv na ně na úkor zájmů širší veřejnosti. Potřebujeme ale vaši pomoc k sehnání €5000 k pokrytí právních nákladů za toto odvolání.

Žalujeme Evropskou komisi u Všeobecného soudního dvora EU v Lucemburku kvůli zadržování informací před veřejností o probíhajících rozhovorech o volném obchodu EU-Indie, ač ty samé informace již byly sdíleny se skupinami korporátního lobbingu. V rozhodnutí vydaném v červnu, soud dospěl k závěru, že Komise, ani neporušila pravidla o transparentnosti EU ani nás nediskriminovala.

Proč mají mít skupiny korporátního lobbingu přístup k informacím, které se obecné veřejnosti upírají?

Potřebujeme vaše příspěvky, ať jsou malé nebo velké, abychom byli schopni se úspěšně proti tomuto rozhodnutí odvolat a skoncovat s korporátním únosem obchodní politiky EU. Tohle není jen o rozhovorech o volném obchodu EU-Indie, nýbrž o demokratické odpovědnosti i při budoucích obchodních vyjednáváním EU obecně.

Předem děkujeme za vaši podporu!

Tým CEO

 

Tady je, co říkají o naší žalobě na Komisi jiní

„Dohoda o volném obchodu EU-Indie by mohla mít negativní důsledky pro farmáře, pouliční prodavače, rybáře a další, kteří přežívají z nuzného příjmu s žádným či nepatrným sociálním zabezpečením. Je třeba dát otěže té svévolné moci, kterou dohody o volném obchodu udílí gigantickým korporacím nad zemědělstvím, průmyslem a službami. Žaloba CEO za demokratizaci procesu obchodní politiky je významným krokem tímto směrem.“

Dharmendra Kumar, ředitel India FDI Watch

„Dohody o volném obchodu podobně jako navržený obchodní pak EU-US mají přímý dopad na životy milionů lidí. Je nepřijatelné, že je vyjednávají v zájmu velkých korporací a v utajení. Podporuji boj CEO za větší otevřenost týkající obchodních jednání EU a jsem proti tomu, aby u toho na sedačce řidiče seděl velký business.“

José Bové, poslanec Evropského parlamentu

„Případ přednášený CEO soudu vznáší námitky vůči tomu, které dokumenty lze zadržovat podle pravidel EU před veřejností. Rovněž se zaměřuje na moc institucí EU, jakou mají, aby diskriminovaly různé hráče. Toto činí tento případ důležitým nejen z hlediska pochopení nadcházejících obchodních rozhovorů, ale i z hlediska základních otázek demokratické odpovědnosti.“

AC24: Klasickým případem zavádění zvyku vyjednávat potajmu neprůhledné dohody bez řádného demokratického přezkoumání a rozpravy s ohromnými negativními důsledky pro veřejnost byla nedávná dohoda ACTA neúspěšně podstrčená ke schválení Parlementu EU v balíku zákonů o rybářství, kterou naštěstí zablokoval obecný hněv veřejnosti. Tato dohoda však má být teď opět propašována zabudovaná do nové utajeně vyjednávané Transatlantické dohody.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj:  globalresearch.ca