Projev prezidenta o stavu unie před senátory a členy Sněmovny reprezentantů je tradiční roční událostí. V jejím průběhu mají prezident a zákonodárci splnit podle tradice řadu procedur. (Foto: Youtube)

Jedna z nich předpokládá mj., že prezident před vystoupením předává text svého projevu viceprezidentovi USA, který je zároveň předsedou Senátu, a také předsedovi Sněmovny reprezentantů. Předání textu je tradičně doprovázeno vzájemným podání ruky, a tak tomu bylo ještě před rokem.

Trump nechtěl tradici narušit a předal desky s textem projevu viceprezidentovi Mike Penceovi a předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové. Zdálo se, že poté, co přijala desky, podala Pelosiová prezidentovi ruku, Trump se však otočil a přistoupil k tribuně. Předsedkyně se nervózně usmála. Zmíněné gesto Pelosiové se dalo ostatně pochopit i jako pozvání na tribunu.

Trump po svém vystoupení nepodal ruku Penceovi ani Pelosiové a prostě šel k východu a podával po cestě ruce svým stoupencům republikánům. Pelosiová mezitím roztrhala několik papírů na stole, na němž předtím ležel prezidentův projev.