Přední světový lékařský časopis připustil, že pandemie viru Covid-19 mohla být vyvolána únikem z laboratoře, a připouští, že virus mohl být vytvořen vědci. (Foto: Flickr)

Mohlo by se zdát, že jde o zjevné konstatování, když vyzývá světové orgány, aby zintenzivnily úsilí o zjištění, zda Covid-19 pochází z laboratoře v čínském městě Wuhan, nebo se přenesl ze zvířat nakažených netopýřím virem.

Pro 199 let starý časopis Lancet, který otiskl nechvalně známý článek odsuzující náznaky úniku z laboratoře jako „konspirační teorie“, je to však pozoruhodný obrat.

Časopis – který tvrdí, že svět by měl brát „vážně“ obě hlavní hypotézy – však také naznačil, že virus by mohl být spojen s laboratořemi v USA, což vyvolalo obavy, že stále podporuje spíše čínskou věc než dobrou vědu.

Přelomová zpráva Lancetovy komise o Covid-19 jistě vyvolává mnoho otázek, včetně údajného potlačování vědecké diskuse, role odborníků a znepokojivých obav, že se Západ možná podbízí čínské diktatuře.

Toto vyšetřování – které dospělo k závěru, že Světová zdravotnická organizace a mnozí světoví představitelé reagovali příliš pomalu – mělo být autoritativní sondou do této pandemie. Poukazuje na to, že existují dvě „cesty vzniku“ podivného koronaviru, který se objevil koncem roku 2019: prostřednictvím „přirozeného přelévání“ z přírody, nebo z „činností souvisejících s výzkumem“.

Je známo, že u některých onemocnění, jako byla epidemie Sars v roce 2003, byl vysledován „zoonotický“ přenos (ze zvířat na člověka), ačkoli u viru Sars-CoV-2, který způsobuje Covid -19, nebyl nalezen žádný prokázaný zvířecí hostitel.

Víme také, že Čína utajovala první případy, umlčovala lékaře, bránila se vyšetřování zvenčí, skrývala klíčové údaje a prováděla vysoce rizikové pokusy v laboratořích s maximální biologickou bezpečností, které se specializovaly na výzkum netopýřích koronavirů ve Wuhanu.

Přesto bylo toto vyšetřování časopisu The Lancet – nyní napadené podivně agresivní zoonotickou lobby, která odmítá jakékoli náznaky úniku informací z laboratoří – provázeno kontroverzí.

Krátce poté, co se virus objevil, zveřejnil časopis jedno z nejznámějších vědeckých prohlášení v nedávné historii: poznámku 27 odborníků, kteří napadli „konspirační teorie naznačující, že Covid-19 nemá přirozený původ“.

Tento vlivný dopis sehrál rozhodující roli při umlčování vědecké, politické a mediální diskuse o jakékoli myšlence, že pandemie mohla začít laboratorním incidentem.

Zdroj: dailymail.co.uk