Nařídit lidem karanténu, respektive domácí izolaci, jen čistě na základě "pozitivního" PCR testu je nyní v Portugalsku díky rozhodnutí soudu nelegální. (Foto: Konstantin 'KVentz' Ventslavovich, 2020)

Soud totiž potvrdil, že výsledky PCR testů jsou neoddělitelně nespolehlivé, čili podvodné pro účely nařizování karanténních opatření.

Portugalský soud se usnesl na tom, že PCR testy produkují rozdílné výsledky v závislosti na virové náloži testovaných jednotlivců a také na počtu amplifikací (zvětšení), tedy cyklů množení genových sekvencí viru z odebrané vzorky.

Ve svém závěrečném usnesení píše:

"Pokud je někdo testován PCR testem jako pozitivní při 35 a více cyklech amplifikace (což je pravidlo ve většině zemí EU a v USA), pak šance, že daný člověk je skutečně nakažen, představuje pouze 3%. Zbývajících 97% je pravděpodobnost, že jde o falešně pozitivní výsledek testu."

Jinými slovy, lidé, kteří se testují PCR testy, mají obrovskou pravděpodobnost, že dostanou nepřesný výsledek, obvykle falešně pozitivní. Čili jsou zdraví, ale test jim ukáže, že jsou nakaženi.

To nasvědčuje tomu, že výsledky testování na nový koronavirus SARS-CoV-2 jsou zkreslené a zobrazují pandemii v horším světle než ve skutečnosti je.

Zajímavé také je, že do rozhodnutí soudu nikdo v Portugalsku nevěděl, jaký počet amplifikaci se při PCR testech používá. Proto se dnes ani nelze určit, kolik bylo chybných výsledků, a tedy, kolik lidí muselo neprávem zůstat v karanténě.

Například v Indii se používá 37 až 40 cyklů, což znamená, že spolehlivost testů je ještě méně než 3% a míra falešně pozitivních výsledků je více než 97%!

Soudní spor v Portugalsku vznikl poté, co tamní regionální úřad veřejného zdravotnictví nařídil čtyřem osobám odejít do nucené karantény. Přitom jen jedna z nich měla PCR test, ostatní byly vedeny jako "vysoce rizikové dohledané kontakty".

Úřad rozhodl, že všichni čtyři jsou infekční, a že musí zůstat v izolaci 14 dní (některé vlády nařizují 14 dní, jiné pouze 10 dní).

Tito lidé zažalovali vládu za omezování jejich osobní svobody na základě pseudovědy. A vyhráli. Tímto stanovili precedens pro PCR testy, které doufejme, že budou brzy označeny za šarlatánství.

Dokonce i deník The New York Times řekl pravdu, když uvedl, že lidé testování PCR testy jako pozitivní jsou ve skutečnosti negativní a zdraví. Podle dat shromážděných ze států Massachusetts, New York, Nevada a jinde se totiž ukázalo, že přes 90% lidí testovaných jako pozitivní, jsou zcela zdraví a bez nákazy.

Ve svém rozsudku portugalský soud dále dodává:

"Vzhledem k množství vědeckých pochybností vyjádřených experty, kterým záleží na spolehlivosti PCR testů, vzhledem k nedostatku informací o parametrech těchto testů a vzhledem k absenci lékařské diagnózy podporující existenci infekčního rizika, není možné říci, zda první osoba je nositelem SARS-CoV-2 viru, ani zda zbylé tři osoby  představují vysoké riziko vystavení se tomuto viru."

"Je důležité mít na paměti, že PCR testy nebyly nikdy určeny jako metoda na kopírování genetického materiálu za účelem testování na přítomnost infekčních virů. Také nebyly nikdy určeny jako diagnostický nástroj," uvádějí noviny Great Game India.

"Dokonce i tehdy, když jsou viry už dávno mrtvé, PCR test na koronavirus může vyjít pozitivní, protože tyto testy namnoží i zcela miniaturní část virového genomu."

Doufejme, že i v Česku a na Slovensku brzy začnou soudní žaloby na stát pro nezákonné zavírání zdravých lidí do izolace. Pokud se k tomu přidruží i žaloby o vymáhání vzniklých škod, tak to si ani nechceme představit, kdo to všechno zaplatí. Zřejmě i to je důvod, proč současná vláda navzdory deklarovaného zájmu zavést hmotnou odpovědnost politiků, tak dosud neučinila.

Zdroj:  portugalresident.com, badatel.net