Svět zanikne v roce 2040. Zničí ho znečištění a také přelidněná planeta. To jsou varovná slova počítačového programu zvaného World One, který byl vyvinut výzkumníky z MIT.

Tato předpověď je však poněkud zastaralá, protože pochází z roku 1973. Nicméně katastrofická předzvěst se znovu objevuje, a to v souvislosti se zveřejněním článku o riziku brzké zkázy. S informací přichází portál metro.co.uk.

Australská vysílací společnost znova zveřejnila originál zprávy, v níž stroj předpověděl budoucnost. Počítač byl znepokojen analýzou, která zahrnovala vývoj ukazatelů jako je například úroveň znečištění, růst populace a vyčerpání přírodních zdrojů. 

„Kolem roku 2020 bude stav této planety vysoce kritický," píše se ve zprávě.

„Pokud s tím nic neuděláme, kvalita života klesne na nulu. Znečištění bude tak závažné, že povede až k záhubě lidí, což způsobí, že počet obyvatel bude klesat a bude dokonce nižší, než tomu bylo v roce 1900. V takovém případě civilizovaný svět, jak ho známe nyní, přestane v letech 2040-2050 existovat," uvádí se.

Tento model je vcelku přesvědčivý, jelikož počítá se zpomalením růstu životní úrovně.

Programátor Jay Forrester vymyslel tento program na začátku 70. let a byl testován pomocí toho nejvýkonnějšího počítače v Austrálii.