Čili v podstatě být vlastníkem například nemovitostí, nebo materiálních věcí je jen ideologií, před kterou by mělo stát sociální právo. Doplnil, že vlastnické právo není nedotknutelné. Čili on to vidí tak, že kdykoliv by nám toto právo mohlo být z nějakých důvodů odebrány. (Foto: Facebook)

Podle jeho vyjádření by nejenže přestěhoval celou Afriku do Evropy, protože v Evropě je blahobyt a v Africe je chudoba, ale i proto, že v Africe je mnoho mladých lidí a Evropa stárne. Tvrdí to i liberální lídři EU, kteří smýšlejí palarélne s papežem.

Když vezmu v úvahu jeho tvrzení, tak jednoznačně můžeme dospět k závěru, že nejraději by rozdal všechno co si dosud evropané vybudovali pomocí jejich práce od nevidím do nevidím a podělili se ne s chudými Evropany, ale s chudými Afričany, kteří sem migrují.

Máš dva domy? Jeden dej africké rodině, jehož ti sem mimovládky přivezou.

Řeč o tom, aby Evropská unie pomáhala mladým evropským rodinám, aby se rodilo čím více dětí jsme od něj ještě neslyšeli a ani slyšet nebudeme.
Proč?

Protože pro něj rodina už není jen svazek muže a ženy, ale i svazek dvou stejných pohlaví, které vznikají iz příliš liberální rozmanitosti a volnosti v zemích, které on sám kritizuje pro jejich bohatství.

Jednoduše řečeno, vodu káže víno pije.

Myslím, že papež František není pro konzervativní smýšlejících lidí žádnou figurou, která by zaručovala a mohla propagovat křesťanské hodnoty, které jsou založeny na tradičních hodnotách, protože smýšlet konzervativní neznamená být zaostalcom, ale znamená to sociální distanc od perfidnosti zpolitizovaná křesťanského nebo jakéhokoliv fanatického liberalismu.