Papež Francis nazval První světovou válku, jejíž 100. výročí se oslavuje celosvětově v neděli, jako přísné varování pro všechny lidi a vyzval k použití jakýchkoli právních prostředků k ukončení ozbrojených konfliktů, ke kterým dochází v mnoha oblastech.

Řešením tradičního nedělního kázání věřícím, kteří se shromáždili na náměstí svatého Petra ve Vatikánu, Francis připomněl slova papeže Benedikta XV., který označil První světovou válku za „zbytečnou porážku".

„Historická stránka prvního světového konfliktu je vážným varováním před nutností odmítnout kulturu války a hledat nějaké právní prostředky, které by ukončily konflikty, které stále vyčerpávají mnoho oblastí světa," řekl papež.

„Modlíme se za všechny oběti této velké tragédie a řekněme s vší silou: Přikláníme se k míru, ne k válce!" Zdůraznil.

Papež Francis také řekl, že ve 13:30 zazvoní zvony katedrály sv. Petra ve Vatikánu, jako i zvony mnoha kostelů na světě, na památku konce První světové války.

Zdroj:  cruxnow.com