Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk zaslal novému majiteli Twitteru Elonu Muskovi otevřený dopis, v němž ho žádá, aby zajistil dodržování lidských práv a monitorování nenávistných projevů a dezinformací na Twitteru.

Kopii dopisu jsme pro vás získali zde.

Türk v dopise uvedl, že píše se „znepokojením a obavami o naše digitální veřejné náměstí a roli Twitteru v něm“.

Türk také uvedl, že je třeba monitorovat nenávistné projevy a dezinformace, a poznamenal, že svoboda projevu by neměla být „volnou kartou“.

„Stejně jako všechny společnosti musí i Twitter pochopit škody spojené s jeho platformou a přijmout opatření k jejich odstranění,“ napsal Türk.

„Respekt k našim společným lidským právům by měl nastavit ochranné mantinely pro používání a vývoj platformy. Stručně řečeno, vyzývám vás, abyste zajistil, že lidská práva budou pod vaším vedením ústředním bodem řízení Twitteru.“

Uvedl také, že Twitter by měl respektovat práva lidí v „maximální možné míře podle platných zákonů“ a zveřejňovat zprávy o transparentnosti vládních tlaků na porušování práv lidí.

Představitel OSN rovněž varoval před tzv. dezinformacemi a nenávistnými projevy.

„Twitter má odpovědnost za to, aby se vyhnul šíření obsahu, který vede k poškozování práv lidí,“ řekl Türk. „Na Twitteru není místo pro nenávist, která podněcuje diskriminaci, nepřátelství nebo násilí.

„Nenávistné projevy se na sociálních sítích šíří jako požár… s děsivými, životy ohrožujícími důsledky.“

„Naopak virové šíření škodlivých dezinformací, jako jsme viděli během pandemie COVID-19 v souvislosti s vakcínami, má za následek skutečné škody. Twitter má odpovědnost za to, aby se vyhnul šíření obsahu, který vede k poškozování práv lidí,“ uvedla vysoká komisařka.

Zdroj: reclaimthenet.org