Opuštěná dálnice na východě Belgie je téměř pohřbena pod nahromaděným odpadem – zničenými ledničkami, rozbitým nábytkem, roztrhanými záclonami, hračkami nebo nefunkční elektronikou. (Foto: Youtube)

Na provizorní, osmi kilometrů dlouhé skládce poblíž Liège se shromáždilo 90 tisíc tun odpadu z domácností poškozených červencovými povodněmi.

Impozantní zeď poškozených předmětů svědčí o zkáze, kterou způsobil rozbouřený vodní živel, uvedl zpravodajský server France 24.

Po červencových záplavách, které si v Belgii vyžádaly 40 obětí a zničily domy, školy a obchody, stály belgické úřady před problémem, co s hromadami odpadků.

Povrch silnice podle vedoucího úklidové služby zabraňuje pronikání případných znečišťujících látek do půdy. Části dálnice, které jsou viditelné z okolních domů, jsou zakryté plachtami.

Popelářská služba nyní plánuje třídit až 60 procent sebraného odpadu a zbytek spálit. Skládka je však tak rozsáhlá, že práce potrvají nejméně devět měsíců.