Sledujte nás na Dánské úřady od pátku zrušily veškerá omezení zavedená v souvislosti se šířením koronavirové infekce, oznámil Dánský rozhlas. (Foto: Flickr)

„Poslední platná omezení byla odvolána v noci na pátek. Školy mohou být stále ještě zavřeny v případě šíření infekce. Tím končí 18 měsíců dlouhé období, kdy bylo nutné v Dánsku nosit roušky, mít covidové pasy a dodržovat omezení počtu účastníků veřejných akcí,“ uvádí se ve zprávě.

Samotná koronavirová infekce se už nepovažuje v zemi za „kriticky nebezpečnou nemoc“.

„Vakcinace obyvatelstva se stala efektivním nástrojem k zabránění šíření epidemie, a proto bylo nebezpečí vážných následků sníženo. Takže koronavirus už není problém na úrovni společnosti,“ uvádí rozhlas slova profesora infekcionisty Národní kliniky Jense Lundgrena.

První omezení byla v Dánsku zavedena 11. března minulého roku, kdy byla zavřena větší část veřejných podniků, zaveden rouškový režim a obvyklý každodenní život byl prakticky paralyzován.

Podle názoru odborníků je však zatím brzy mluvit o definitivním vítězství nad epidemií, protože je potřeba čas na zhodnocení toho, jak se bude virus chovat a jak efektivní bude vakcinace.

Zdroj: theguardian.com